Geotermianlæg er på nuværende tidspunkt ikke det rigtige anlæg at etablere, skriver Hillerød Forsynings formand Klaus Markussen. Arkivfoto

DEBAT: Miljøvenlig varme i Hillerød

Klaus Markussen, formand for Hillerød Forsyning og viceborgmester (Venstre)

Hillerød Forsyning og Hillerød byråd arbejder målrettet på at sikre Hillerøds fjernvarmekunder billig og miljøvenlig fjernvarme. Hillerød Byråd besluttede i 2012 at lade Hillerød Forsyning undersøge muligheden for at etablere geotermisk varmeproduktion. Siden da har der været arbejdet med geotermi, og Hillerød Forsyning har investeret i at skabe et godt beslutningsgrundlag til byrådet for, om der skulle igangsættes et stort anlægsprojekt for at etablere et geotermianlæg. Geotermi har endvidere ved flere lejligheder været på dagsordenen i både byrådet og i Hillerød Forsynings bestyrelse.

Konklusionen på disse undersøgelser er, at et geotermianlæg på nuværende tidspunkt ikke er det rigtige anlæg at etablere. Beslutningsoplæg og konklusionen er blevet drøftet på temamøde i Hillerød byråd i efteråret 2018, og en ekstraordinær generalforsamling besluttede derefter ikke at forfølge muligheden for geotermi yderligere på nuværende tidspunkt. Det blev samtidig besluttet, at Hillerød Forsyning skal fortsætte dialogen med alle relevante interessenter på geotermi for at følge udviklingen.

Når geotermisk varmeproduktion på nuværende tidspunkt ikke er den rigtige produktionsform i vores kommune, så skyldes det flere forhold. På papiret er geotermisk varmeproduktion en billig og miljørigtig måde at producere varme. I praksis har det dog vist sig både vanskelig og omkostningstungt at bygge velfungerende geotermianlæg. 3 ud af 4 anlæg i Danmark har således oplevet væsentlige problemer i anlægsfasen eller senere under drift.

Der er væsentlig risiko for at sende en meget stor regning videre til Hillerøds varmekunder. Den risiko ønsker Hillerød Forsyning og Hillerød byråd ikke at løbe, når der er gode oplagte miljøvenlige alternativer.

Udnyttelse af overskudsvarme er økonomisk og miljømæssigt en god måde at producere fjernvarme, og der er overskudsvarme til stede flere steder i Hillerød Kommune. Store varmelagre kendes fra flere fjernvarmesystemer i Danmark, hvor man gemmer varme fra sommerhalvåret, hvor de miljørigtige og billige biomasse fyrede varmeproduktionsanlæg ikke udnyttes fuldt ud pga. lavt varmebehov, til vinterhalvåret, hvor varmebehovet er større.

Fjernvarmesektoren står endvidere overfor ny statslig regulering. Indholdet af den nye regulering kender vi ikke på nuværende tidspunkt. Det vil derfor indebære en yderligere væsentlig risiko at foretage store investeringer i ny teknologi, inden vi kender indholdet af den kommende regulering.

Publiceret 07 December 2018 17:00