"Jeg har ondt af de lærere, som dag efter dag går ind og leverer et fantastisk stykke arbejde med vores børn, men som tak får en fyreseddel," skriver Søren Arildslund. Arkivfoto

DEBAT: "Skolebesparelserne rammer børnene hårdest"

Søren Arildslund, Ved Egedam 9, 1 -60, Hillerød

Som borger i Hillerød kommune er jeg dybt forundret over de foreslåede besparelser på 6,8 millioner kroner på skoleområdet, når kommunen ved, at diverse regeringsgrundlag sigter efter, at 95 %. af befolkningen skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Som forælder til et barn i Hillerød står jeg tilbage med en stor bekymring omkring nedprioriteringen af skoleområdet

Forskning peger på, at det udbytte elever får gennem uddannelsessystemet, er socialt ulige fordelt, da både udbyttet og omfanget af uddannelser afhænger af forældres uddannelsesbaggrund. Det er derfor ingen hemmelighed, at et målene ved indførslen af skolereformen i 2014 var at opfylde et af skolens tre overordnede mål; at mindske betydningen af social baggrund. De længere skoledage samt lektiecafeer er begge tiltag, sat i værk for at udligne de sociokulturelle faktorer i forhold til børns ophav, altså gøre familien mindre betydningsfuld i forhold til børns uddannelseschancer.

Til trods for at forskning peger på, at familiebaggrund er den væsentligste faktor i forhold til uddannelsesmæssig chanceulighed, påviser forskellige studier, at sammenhængen mellem uddannelse og familiebaggrund formidles gennem skolesystemet. Dette giver uddannelsessystemet mulighed for at forøge uddannelsesmobiliteten. Helt konkret peger forskningen på, at lærere har den mest afgørende betydning for elevernes faglige succes i skolen.

De helt store tabere i dette økonomiske udspil er de børn, som ikke har de socioøkonomiske ressourcer i hjemmet til at kunne komme igennem folkeskolen

Som forælder til et barn i Hillerød står jeg tilbage med en stor bekymring omkring nedprioriteringen af skoleområdet. Man har indført en ny skolereform for at opprioritere en mindskning af den sociale arvs betydning, samtidig med at man fra kommunens side vælger at spare på den front, som har den største evidens for at kunne mindske den; nemlig lærerne.

Jeg har ondt af de lærere, som dag efter dag går ind og leverer et fantastisk stykke arbejde med vores børn, men som tak får en fyreseddel. Men de helt store tabere i dette økonomiske udspil er de børn, som ikke har de socioøkonomiske ressourcer i hjemmet til at kunne komme igennem folkeskolen og blive ”så gode, som de kan”, grundet man fra kommunens side kun tænker i kortsigtede besparelser i stedet for at prioritere tidlig indsats og se dette som en økonomisk investering.

Publiceret 24 September 2018 20:00