Christina Thorholm.

Christina Thorholm.

DEBAT:

Flygtninge kommer i arbejde

Af
Christina Thorholm (R) fmd. sundheds- og socialudvalget

Skovgærdet 10

Nødebo

Det er en stor glæde for mig, at flere flygtninge kommer i arbejde.
Vi har netop fået en opgørelse, som viser, at Hillerød Kommune har sikret, at 138 personer - 44 procent af dem, der er i gang med integration - er blevet selvforsørgende.
Hillerød Jobcenter gør en stor indsats, og mange frivillige skaber kontakt til de nye borgere i vores by. Indsatser, som er med til, at flygtninge kommer i arbejde eller i uddannelse.
Det er vigtig for mig, at vi ser de ressourcer, flygtningene har, og at de dermed kommer i beskæftigelse.
Når de bliver selvforsøgende skaber det tro, håb og identitet i forhold til vores samfund.
Det at være en del af en arbejdsplads skaber en større tilknytning til det danske samfund og til danskere som kollegaer.
Den kulturelle udveksling, som sker mellem mennesker, har stor betydning for vores forståelse af hinandens baggrund og de værdier, vi lever livet med.
Relationer styrker integrationen. Radikales mål er at flere flygtninge kommer i beskæftigelse eller uddannelse.
Det skal være en positiv fortælling, at vi tager imod mennesker, som flygter fra forhold, der er så svære, og vi ville gøre det samme, hvis vi var i deres situation.

Publiceret 17 November 2017 11:30