Tue Tortzen. Arkivfoto: Claus Beyer

Tue Tortzen. Arkivfoto: Claus Beyer

DEBAT:

Flis i kasketten?

Af
Tue Tortzen

formand miljø – og teknikudvalget (Fælleslisten/Enhedslisten)

Slettebakken 1

Hillerød

Andreas Petersen fra foreningen 'Verdens skove' stiller nogle meget fornuftige spørgsmål ved det bæredygtige i at gå fra gas (eller kul og olie) over til flisfyring.
Det er rigtigt at overdreven skovhugst kan ødelægge livet for mange dyr og planter. Det sker rundt om i verden, og man bør kun handle med firmaer, som kan bevise, at deres flis kommer fra kontrolleret hugst.
Hillerød Forsyning stiller strenge krav til vore leverandører, vores flis kommer fra Sjælland og Skåne. Her har været skovdrift i mange hundreder år, og her udlægges samtidig store områder til naturskov, som ikke røres.
Men det er klart, at når Amagerværket og andre storforbrugere går over til flisfyring, bliver det hentet længere væk for eksempel Norge, Sverige , Baltikum og Canada.
Det er helt nødvendigt at finde anden energi end fossile brændstoffer. Alle ved, at isen smelter, og havet stiger, fordi der er udledt for megen CO2 i atmosfæren, og derfor skal brug af kul-olie-gas stoppes hurtigst muligt.
Sol og vind er gode kilder, og brintteknologien er fremtiden - men der er et godt stykke tid, til vi har vedvarende energi nok til klodens forbrug. A- kraft har vi vel alle afskrevet?
Planterne er naturens egne solceller. Når du fælder et træ bliver der plads og lys til et nyt.
Hvis det vælter og rådner, kommer CO2 tilbage til atmosfæren, når bakterierne fordøjer træet. Hvis du brænder det ,kommer CO2 også tilbage til atmosfæren – men man udnytter energien. Derfor er det miljørigtigt at bruge træ i fjernvarmeværkerne i en periode - videnskaben siger cirka 30 år.
Det skal gøres ansvarsfuldt – men det er en del af løsningen, mens vi venter på brint- energien.
En anden del af løsningen er at hente varme fra undergrunden – geotermi – som vi blandt andet arbejder med i Hillerød Forsyning. Det giver billigere fjernvarme og kun den CO2-udledning, der kommer fra pumpernes drift. Det kan ikke gå hurtigt nok...

Publiceret 26 October 2017 18:00