DEBAT:

Venstre siger tillykke til Nødebo

Af Peter Frederiksen, Camilla Hay, Lars Ole Skovgaard Larsen, medl. af Børne- og familieudvalget (Venstre)

Børne- og familieudvalget har enstemmigt besluttet at indstille til Byrådet, at Nødebo Skole, der en afdeling af Grønnevang Skole, udvides til 5. Klasse. Tillykke til Nødebo.
Det er resultatet af en lang, kreativ proces, der blev igangsat lokalt som svar på forvaltningens budgetforslag sidste år om lukning af skolen. Forældre, lokalsamfund, Skovskolen og andre aktører har sammen med ledelse og bestyrelse på Grønnevang Skole arbejdet benhårdt med visionerne om en lokal og anderledes skole.
Venstre er glad for resultatet af anstrengelserne. For det er godt for Nødebo som lokalsamfund. Vi ønsker, som i Nødebo, at der skal være et lokalt forankret skoletilbud i alle vores mindre bysamfund. For en lokal skole er et vigtigt omdrejningspunkt i lokalsamfundene - og samtidig en tiltrækningsfaktor, som er helt central for de nye børnefamilier, der ønsker at bo i vores kommune.
Venstre er bevidst om, at de vigende børnetal generelt sammen med de økonomiske rammer for skolereformen for nogle skoler har været særligt snærende. I det kommende budgetarbejde vil vi derfor have undersøgt, hvordan vi kan sikre vores lokale skoletilbud også i fremtiden.
Hillerøds skolevæsen er baseret på lokale skoletilbud for de yngste børn kombineret med udskolingsafdelinger på de større skole for de ældste børn.
Det er godt, og det harmonerer fint med strukturen i kommunen. Vi oplever, at der er en meget bred politisk opbakning til denne tilgang, og vi glæder os til de politiske drøftelser, der skal føre os frem mod en fremtidssikret løsning for alle skolerne i Hillerød kommune.

Publiceret 08 February 2016 11:45