DEBAT:

Atomaffald til Bornholm - NEJ TAK!

Knud P. Hansen Ladegårdsvangen 8, Hillerød

Som bekendt vedtog folketinget i 2003, at atomaffaldet fra Risø skulle fjernes og deponeres. For nylig er 5 kommuner, herunder Bornholm, blevet udpeget som mulige arvtagere af de farlige og giftige efterladenskaber.Såfremt det skulle blive Bornholm der bliver udpeget til at modtage affaldet skal det formodentlig sejles de 180 kilometer. tværs over Østersøen, hvilket i sig selv er en risiko af dimensioner. Dernæst skal der sprænges et kæmpe hul i et af øens grundfjeld, Paradisbakkerne, hvor man vil komme til at opleve skeletter og potteskår der fyger om ørene på en! Måske er det værd at erindre, at Paradisbakkerne er en af Danmarks og Bornholms væsentligste og historiske klenodier!

Skulle turister eller øens beboere efterfølgende driste sig ind på området, vil man formodentlig, i stedet for at opleve en unik natur, blive mødt med nogle grimme adgang forbudt skilte, og såfremt man alligevel ønsker at forcere området, bør man være udstyret med en geigertæller!At Bornholm kan ryge ind i de politiske overvejelser som kandidat til at huse atomaffald må undre, idet der kun er 37 km. til Sveriges fastland!Er det ikke netop de danske politikere og regeringer, der siden 1975 har tordnet mod Barcebackværket, som også ligger for tæt på os; men vel næppe har haft et arsenal på 10.000 kubikmeter livsfarligt affald deponeret på området?

Som de fleste sikkert ved, er der mellem næsten alle folketingets partier indgået et for bornholmerne næsten ubrugeligt færgeforlig, hvor der bl.a. er indskrænkninger af færgekapaciteten m.m. hvilket betyder, at det vig-tige turisterhverv bliver forringet væsentligt. Man kan derfor frygte, når deponeringen af affaldet skal gendrøftes i folketinget, at "færgefor-liget" vil komme til at indgå i forhandlingerne, hvor bornholmerne bliver tilbudt et andet og bedre færgeforlig, såfremt de sluger atomaffaldet?For at hindre denne natur - og turistkatastrofe må man derfor håbe at de bornholmske folketingsmedlemmer samt den socialdemokratiske borgmester, Winni Grosbøll, der slagterikonflikten på Bornholm viste sin styrke, i hvert fald er åndelig tilstede under disse forhandlinger.

Publiceret 09 February 2015 10:45