DEBAT:

Vi kræver svar om fjernvarme i Skævinge

Af Kim Hendry, formand for Skævinge Fjernvarmelaug, Bombakken 27, Skævinge og Jonathan Nielsen, formand for Liberal Alliance i Hillerød, Hostrupsvej 3

Det skandaleramte fjernvarmeværk i Skævinge har længe fyldt meget i den lokale debat i Hillerød Kommune. Desværre har debatten ikke tidligere medført en klar opbakning til de borgere, der er blevet hårdt ramt af flere års dårlige politiske beslutninger. Det forandrer sig nu.
Den 22. februar mødtes repræsentanter fra Skævinge Fjernvarmelaug med repræsentanter fra Liberal Alliance til et yderst konstruktivt møde på Christiansborg. Det første synlige resultat af det møde er, at flere relevante ministre nu er afkrævet svar på en række presserende spørgsmål.
Helt overordnet bør indenrigsministeren svare på, om det virkeligt er rimeligt, at kommunalbestyrelser - uden hensyntagen til lokale ønsker - kan gennemtvinge fjernvarmeinvesteringer, mens man underlægger borgerne en tilslutnings- eller forblivelsespligt, og om det er rimeligt, at samme kommunalbestyrelser udpeger lønnede medlemmer til forsyningsselskabers bestyrelser, som det blandt andet er sket i forhold til E.ON Varme Danmark ApS? Vi mener, at den praksis giver alvorlig grund til at frygte, at kommunalbestyrelsernes beslutninger kan være præget af forsyningsselskabernes interesser!
Energiministeren skylder også borgerne i Skævinge flere svar. Mener ministeren, f.eks. at der er tale om en miljømæssig forbedring, når lavenergihuse tvangstilsluttes kollektiv fjernvarme? Mener ministeren, at det er rimeligt, at nogle borgere underlægges tilslutningspligt og forblivelsespligt til skade for deres handlefrihed ved indkøb af varmeløsninger, når fjernvarmeværkerne ofte ikke kan levere energi til konkurrencedygtige priser? Og mener ministeren virkelig, at borgernes rettigheder er tilstrækkelige, når fjernvarmeaftagerne hverken har aftalefrihed, valgfrihed, udtrædelsesret eller ret til konkurrencedygtige varmepriser? Det er svært for os at se, hvad fjernevarmeselskabernes interesse skulle være i priskonkurrence, når borgerne ikke kan forlade anlægget!
Vi ved godt, hvilke svar ministrene burde give på de mange spørgsmål.
Nu afventer vi i spænding om det også er det, de vil gøre. Uanset hvad, agter vi at fastholde presset.

Publiceret 12 March 2012 14:45

Tjener Boldt på besøg i Alsønderup

Foredrag Skuespiller Per Pallesen kommer på besøg i Kulsviergården i Alsønderup og holder foredrag om et langt liv i dansk revy og teater. Det er Lanbosenior Nordsjælland, der arrangerer foredraget i Kulsviergården, hvor alle er velkomne. hvor der også serveres kaffe og kage.

Lokale unge med i familiemusical

Per Pallesen er kendt for en lang række roller ikke mindst på revyscenen og i TV. Man behøver blot sige ”osse li’e på en studs” og ”Yes my boys”, så husker de fleste danskere Per Pallesen som Mathiesen i et forrygende samspil med Tommy Kenter.

Festskrift skildrer 50 år med Alsønderup Fester

Også i rollen i Matador som tjener på Jernbanerestauranten, Severin Boldt husker mange Per Pallesen. Desuden har han været instruktør i flere revyer og på teatret.

Det foregår torsdag 31. oktober kl. 13.30.

CV

Se billederne: Alsønderup festede trods halvskidt vejr