Hvem var J. P. Trap, som udgav ”Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark” i 1858-60. Det kan man høre om til foredrag i Kedelhuset.

Hvem var J. P. Trap, som udgav ”Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark” i 1858-60. Det kan man høre om til foredrag i Kedelhuset.

Foredrag: Hvorfor udgav Trap sin danmarksbeskrivelse?

Foredrag om traditionen med at udgive danmarksbeskrivelser – om J. P. Trap og hans forgængere

historie Frederiksborg Amts Historiske Samfund indbyder til foredrag lørdag 16. november klokken 14 i Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød (bag biblioteket), hvor alle er velkomne.

Historiker ph.d. Jeppe Tønsberg fortæller om ”den topografiske tradition i Danmark”, altså traditionen med at udgive danmarksbeskrivelser.

I 2018 udkom bind 26-27 af TrapDanmarks 6. udgave med helt aktuelle beskrivelser af de nordsjællandske kommuner Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund, Hillerød, Allerød, Hørsholm og Rudersdal. De to bind udkom også som selvstændige bøger om de enkelte kommuner.

Den første udgave af J. P. Traps ”Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark” udkom i 1858-60, og i de følgende udgaver blev værket efterhånden den autoritative Danmarksbeskrivelse, som vi kender den i dag.

Hvem var han?

Men hvem var egentlig J. P. Trap, hvorfor udgav han en Danmarksbeskrivelse, og hvilke forudsætninger havde han for at gøre det? Det kan man læse om i Traps egne erindringer ”Fra Fire Kongers Tid”, hvorfra vi i Jeppe Tønsbergs foredrag får en præsentation af forfatteren.

Kabinetssekretær J. P. Trap var ikke den første, der udgav en Danmarksbeskrivelse, det havde flere andre gjort før ham. Den første var Jens Lauritsen Wolf i 1654; men de mest kendte er Peder Hansen Resens Atlas Danicus fra 1680’erne og Erik Pontoppidans Danske Atlas fra 1763-81. I foredraget skal deltagerne høre nogle eksempler på, hvad disse gamle topografer havde at fortælle om forskellige steder i Nordsjælland, sådan som de blev opfattet dengang.

Der betales entré, som er inklusiv kaffe/te og kage.

Publiceret 12 November 2019 13:00