Fra lyrik til musik: Frederiksborg Kammerkor giver koncert

Kor synger satser til tekster af Shakespeare, William Blake og H. C. Andersen

Frederiksborg Kammerkor holder koncert i Frederiksborg Slotskirke søndag 10. november kl. 16 under titlen 'Fra Lyrik til Musik'. De synger, under ledelse af Paul Kim, korsatser til tekster af Shakespeare, William Blake og H.C. Andersen.

Om programmet:

Kormusik er i særlig grad en symbiose mellem den valgte tekst og den komponerede sats. Mens det hænder, at musikken inspirerer en digter til en tekst, så tager komponisten normalt afsæt i en tekst, som taler til ham/hende, og arbejder med musikken på en måde, som understreger de mere eller mindre subtile pointer i teksten.

Det er temaet i deres efterårsprogram med musik til tekster af William Shakespeare, William Blake og H.C. Andersen. Symbiosen demonstreret ekstra tydeligt i ”On love and forgiveness”, hvor Bo Andersen (Organist i Engholm kirke) til Frederiksborg Kammerkor har komponeret fire små satser over tekster af Shakespeare, som uropføres ved vores to efterårskoncerter.

Shakespeare (1564-1616), Blake (1757-1827) og H.C. Andersen (1805-1875) er alle tre anset for at være blandt de ypperste lyriske digtere fra hver deres tid og sted. Alle tre taler stadig levende til os. Shakespeares samlede værker er fx i disse år atter blevet nyoversat, Blakes digtsamlinger har klassikerstatus i engelsk litteratur, og H.C. Andersen går vist aldrig af mode. Mens H.C. Andersens digte er båret frem af danske komponister, er Shakespeares og Blakes tekster fremført i udgaver af amerikanske, skandinaviske og engelske komponister, som hver især har ydet et markant bidrag til fortolkningen af teksterne.

Der er gratis adgang.

Publiceret 07 November 2019 17:00