Nejede Vesterskov er udpeget som urørt skov i fremtiden, og lørdag den 9. februar kan du høre mere om planerne. Foto: Naturstyrelsen

Nejede Vesterskov er udpeget som urørt skov i fremtiden og lørdag den 9. februar kan du høre mere om planerne. Foto: Naturstyrelsen

Hør om planerne for de urørte skove i Nordsjælland

Naturstyrelsen Nordsjælland inviterer nu med på fire ture i nogle af de skove i Nordsjælland, der er udpeget til biodiversitetsformål.

Lørdag den 9. februar klokken 10.30 går turen til Nejede Vesterskov, og på turen kan du også høre om planerne for den vestligste del af Store Dyrehave.

"Nejede Vesterskov er udpeget som urørt skov i fremtiden. Nejede Vesterskov er sammen med Alsønderup Enge en vigtig fuglelokalitet. Der har siden 2009 været ynglende havørne i skoven. I Store Dyrehave er udpeget et areal vest for Kongevejen som urørt skov. Området omfatter blandt andet Sortedam og Rågårds Mose, og rummer en rig flora og mange insektarter – herunder en række sjældne svampearter knyttet til dødt ved," skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse om turen.

På turen vil styrelsen fortælle om de ændringer, der vil ske, når de udpegede skovområder overgår til urørt skov eller anden biodiversitetsskov.

Formålet med ekskursionerne er at informere om, hvordan områderne forvaltes i overgangsperioden og på langt sigt.

"Men målet er også at høre dine synspunkter og diskutere fremtidens skove. I løbet af 2019 skal der laves forvaltningsplaner for hvert udpeget område, som går mere i detaljer med, hvad der skal ske fremover. Det relativt lange tidsperspektiv og de mange retningslinjer kan gøre det svært at overskue, hvad der skal ske, og hvad det kommer til at betyde for den enkelte skov. Det er vores håb, at disse ekskursioner kan være med til at gøre det lidt mere klart, så vi får synspunkter og relevante oplysninger med hjem til det fortsatte arbejde med planerne," står der i pressemeddelelsen.

De tre andre turområder er Tisvilde Hegn, Gribskov og Hellebæk skov og Teglstrup Hegn.

Hvis du vil med på turen til Nejede Vesterskov skal du møde op på Ravnsbjergvej 18 i Alsønderup lørdag den 9. februar. Turen varer cirka et par timer.

mw

Publiceret 03 February 2019 07:00