Ida Dahl Nielsen, Biolog, Specialkonsulent i Naturstyrelsen giver os en status for projektet med at genoprette Søborg Sø. Privatfoto

Ida Dahl Nielsen, Biolog, Specialkonsulent i Naturstyrelsen giver os en status for projektet med at genoprette Søborg Sø. Privatfoto

Bliv klog på sø-projekt

Natur Kom og hør om naturgenopretning af Søborg Sø 7. februar kl. 19.30 i Kedelhuset bag Hillerød Bibliotek. Det er Naturhistorisk Forening for Nordsjælland, der står bag mødet.

Det er biolog Ida Dahl Nielsen fra Naturstyrelsen, der kommer og giver en status for projektet. Søen var tidligere den 4. største sø i Nordsjælland, indtil den blev tørlagt tilbage i 1790´erne for at blive brugt til landbrugsformål. Nu arbejdes der med at genskabe et stort naturområde på ca. 500 ha, hvoraf størstedelen vil blive en lavvandet sø og med omkringliggende enge. I øjeblikket foregår der forhandlinger med lodsejerne på søen og projektering af søen er i fuld gang. Der er erhvervet ca. 200 ha. Alle er velkommen.

Publiceret 03 February 2019 05:00