Blandt andet multiparken i Helsingør skal kommunen finde inspiration i. Modelfoto

Blandt andet multiparken i Helsingør skal kommunen finde inspiration i. Modelfoto

Gadeidræt:

Politisk opbakning til kommende multipark

Byråd var enige om multiparkens kommende placering ved Frederiksborgcentret og bakkede op om, at der ikke kun kommer udendørs skaterbaner

Hillerøds måske kommende multipark skal placeres ved Frederiksborghallen og skal ikke kun bestå af udendørs skaterbaner - men også indendørs faciliteter som for eksempel ramper, klatrevægge, boldbaner eller lignende.

Det bakkede et enigt byråd op om på deres møde i februar. Både Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Idræt og Sundhed havde forinden haft sagen til behandling og bakkede op om den centrale placering på Milnersvej.

Fik du læst: Ny formand for Hillerød Bys Lokalråd

“Vi forestiller os, at bygninger, som bliver bygget i forbindelse med multiparken, også kan bruges af andre, for eksempel af ungdomshuset eller nogle af de forskellige idrætsklubber, som holder til i og omkring Frederiksborgcentret. Så det vil vi gerne støtte op omkring,” sagde Rikke Macholm (SF), formand for kulturudvalget.

Hun roste i det hele taget aktiviteterne, som nu foregår i Streetlab - den kommende multiparks midlertidige tilholdssted på Milnersvej.

“Det er nogle rigtig spændende aktiviteter med en masse forebyggende arbejde, som foregår der. Der er både bevægelse og socialt samvær, som er godt for de unge”.

Ros fra idrætsformand

Forvaltningen havde også på forhånd anbefalet placeringen ved Frederiksborgcentret, da den er stations- og bynær og relativt hurtigt kan tages i brug. Også grunde i den kommende bydel Favrholm var på tale, men her er tidshorisonten væsentligt længere.

Også i idrætsudvalget bakkede de op om placeringen, fortalte formand Hanne Kirkegaard (V) og roste Street-lab:

“Vi vil rigtig gerne arbejde for, at den her uorganiserede gadeidræt kommer i centrum i multiparkens mission. Vi vil gerne fremme sundheden, binde by og natur sammen og knytte mennesker i alle aldre sammen i et stærkt og aktivt fællesskab”.

Opdelt i faser

Begge udvalg støttede også, at der både skal være udendørs og indendørs faciliteter, men projektet skal være opdelt i faser, understregede Rikke Macholm:

“Det her projekt kan jo koste en del penge, som vi i første omgang ikke har. Men vi kan få råd til noget af det, som kan være opstarten, og det skal så ikke forhindre, at der kan komme noget mere senere hen”.

Idærtsudvalget inviterer til to workshops, hvor alle kan være med til at arbejde videre med multiparkplanerne. Der vil også blive kigget på andre multiparker, for eksempel i Helsingør, hvor man kan drage erfaringer fra.

Der blev i budgetforliget sidste år afsat 300.000 kroner til at udarbejde projektforslaget.

Også Hillerød Forsyning er involveret og ser nærmere på muligheden for at kombinere regnvandsbassin og skaterfaciliteter.

Publiceret 17 March 2018 09:00