HF & VUC på Milnersvej har ansat en vagt for at sende et klart signal om, at skolen ikke vil have hashsalg på parkeringspladsen. Modelfoto

HF & VUC på Milnersvej har ansat en vagt for at sende et klart signal om, at skolen ikke vil have hashsalg på parkeringspladsen. Modelfoto

Skole ansætter vagt for at forhindre salg af stoffer

De mange nye skoleelever, der netop er startet på Hillerøds uddannelsesinstitutioner, er potentielle kunder for blandt andet hashsælgere

Af
Martin Warming

Martin Warming

Hillerød fyldes hvert år med flere tusind nye skolelever, når uddannelsesinstitutionerne tager hul på et nyt skoleår. Men det plejer desværre også typisk at lokke lidt mere suspekte typer til byen og uddannelsesinstitutionerne. De mange nye skoleelever er nemlig potentielle nye kunder for blandt andet hashsælgere.
Men Hillerøds uddannelsesinstitutioner vil ikke stå model til, at deres elever tilbydes hash eller andre euforiserende stoffer, og på HF & VUC Nordsjælland på Milnersvej har man set sig nødsaget til at ansætte en vagt, der skal forhindre salg af den slags på skolens parkeringsplads.
”Vi mærker hvert år ved denne tid en nysgerrighed fra helt fremmede, der kommer forbi skolens parkeringspladser i frikvartererne for at afdække, om der er salgsmuligheder af euforiserende stoffer til skolens elever. Det er meget vigtigt for os meget hurtigt at markere, at her er ingen mulighed for at sælge stoffer, og derfor vælger vi hvert år at ansætte en parkeringsvagt, som er synlig og til stede hele dagen,” fortæller rektor Ruth Kirkegaard.
Fik du læst: Sigrid Friis fra Hillerød stryger til tops i ungdomspolitik
”Det er ikke en ny situation, det oplever vi hvert år – og interessen for vores nye elever er ikke kun en udfordring på vores skole, men også for de omkringliggende skoler, der næsten alle huser ungdomsuddannelser,” tilføjer hun.

Nultolerance

Frederiksborg Gymnasium, Erhvervsskolen Nordsjælland, KNord (Handlesskolen og Handelsgymnasiet) og HF & VUC Nordsjælland har derfor også et tæt samarbejde med kommunes SSP-medarbejdere om at forebygge euforiserende stoffer på og omkring skolerne.
”Vi har gennem flere år haft et tæt samarbejde om både alkoholbegrænsning og rusmiddel-bekæmpelse blandt vores elever, og senest har vi i et udvalg nedsat af Strategisk Uddannelsesforum sammen med lederen af kommunens SSP, Svenn Petersen, sørget for at ensrette nul-tolerance på vores skoler overfor euforiserende stoffer. Vi vil gerne sende et klart signal til vores elever samt til omgivelserne om, at euforiserende stoffer og skolegang ikke kan forenes. Vi er som skoler ikke naive – vi ved godt stofferne findes i ungdomsmiljøer, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi signalerer en klar holdning gennem vores vedtagne rusmiddelpoltik på skolerne og også, at vi er klar til håndtere de situationer, der kan opstå, hvis vi møder det,” siger Peter Kuhlman, der rektor på Frederiksborg Gymnasium og HF.

Løber sammen

I arbejdet med at skabe det gode studiemiljø helt fra starten af skoleåret samarbejder Frederiksborg Gymnasium, Esnord, KNord og HF & VUC Nordsjælland om andre og mere energifyldte aktiviteter, blandt andet det helt store Studiestartsløb, der finder sted i Hillerøds gader den 8. september.
Fik du læst: Efter måneders træning: Far og datter klar til Kilimanjaro
”Her bringer vi alle de nystartede ungdomsuddannelseselever sammen i en fem kilometer løbetur rundt om Slotssøen. Det er et kæmpe arrangement, som skolerne står sammen om at arrangere – og som gerne skulle give alle nystartede elever en oplevelse af det store fællesskab og samarbejde, der er mellem alle ungdomsuddannelserne i Hillerød,” siger initiativtager Ivar Lykke Ørnby, der er uddannelsesdirektør på KNord.

Publiceret 22 August 2017 04:00