Nu sætter kommunen ind:

Virksomhed støjer for meget

Hillerød Kommune har efter ny støjmåling givet Nordisk Perlite en frist på 14 dage til at fremlægge en plan for, hvordan virksomheden vil nedbringe støjen

støj Støjgrænserne bliver overskredet ved virksomheden Nordisk Perlite i Hammersholt syd for Hillerød. Det viser en ny måling, som Hillerød Kommune har fået foretaget ved virksomheden. De nye støjmålinger viser, at Nordisk Perlite ikke overholder de støjvilkår, der er i det gældende påbud. Kommunens seneste måling, som blev foretaget i februar 2017, viste ellers ikke nogen miljøproblemer i form af støj og vibrationer fra virksomheden. Men foreningen ’Rent Miljø’ foretog egne målinger, og de viste store overskridelser af støjgrænserne om aftenen og natten hos en nabo til Nordisk Perlite. Nu har kommunen så her i januar lavet den nye måling, og den viser altså, at foreningen havde ret i, at der er for meget støj.

To uger til plan

Nordisk Perlite har fået to uger til at lave en plan for, hvordan støjen kan sænkes, fortæller kommunen i en pressemeddelelse. ”Når den plan kommer, vil vi vurdere, om det er godt nok, og om det er vidtrækkende nok. De nye tekniske målinger har vist, at der ér for meget støj, og derfor skal virksomheden nu vise, at de kan leve op til de gældende krav,” udtaler den nye formand for udvalget for Natur, Miljø og Klima, Louise Colding Sørensen (S) i pressemeddelelsen.

Lovmedhold

De nye målinger giver gods for kommunens videre arbejde med sagen, forklarer hun: ”Nu har vind og vejrforhold været sådan, at vi har kunnet lave tekniske målinger, der er så holdbare, at vi som kommune har lovmedhold til at sige til virksomheden, at de skal ændre praksis og få støjen ned, og så skal virksomheden sikre, at det sker”.

“Voldsomme overskridelser”

Ifølge Frederiksborg Amts Avis blev målingen foretaget 8. januar af firmaet Delta. Den viser, at der på måledagen konstant var tale om et støjniveau på 47 dB. Det er nogle voldsomme overskridelser, siger Torben Espenhain fra Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd til amtsavisen: “Grænseværdien er på 45 dB om dagen, 40 om aftenen og 35 om natten. Det vil sige, at der med 47 dB om natten er tale om en overskridelse på 200 procent. Det er nemlig sådan, at bare 6 dB er udtryk for en fordobling af lydtrykket”.

Direktør er overrasket

Direktør Niels Knudsen fra Nordisk Perlite siger til amtsavisen, at han er overrasket over målingens resultat: “Jeg kan ikke forestille mig, at støjgrænsen er overskredet, for vi har jo foretaget målinger, der viser, at vi ligger under den, og der er ikke foretaget noget siden da, der skulle ændre på det,” siger han. På sidste uges møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima orienterede forvaltningen også om, at der vil blive foretaget en ny støvmåling omkring virskomheden. Foreningen for Rent Miljø i Hillerød Syd er inviteret til at deltage på det næste udvalgsmøde, som er tirsdag 6. februar.

Publiceret 13 January 2018 10:00

SENESTE TV