Endnu et afslag til ny Netto-butik

HHM Ejendomme og Dansk Supermarked har igen forsøgt at få tilladelse til at bygge en Netto-dagligevarebutik ved Isterødvejen, men uden held

Endnu engang har Vejdirektoratet afvist, at en investor må bygge en dagligvarebutik, fastfoodforretning og tankstation på Torsholmsallé 1 ved Isterødvejen, syd for Tulstrup.
Anmodningen om en lokalplan blev allerede afvist tilbage i januar 2017, både fordi området ligger uden for byzone, og fordi Vejdirektoratet har afvist projektet, som de mener, giver for store trafikale problemer.
Derfor har HHM Ejendomme og Dansk Supermarked bedt trafikrådgivningsvirksomheden Via Trafik om at lave en analyse af de trafikale konsekvenser af at bygge supermarked på grunden. De har blandt foretaget trafiktællinger og kigget på ulykkesoplysninger for stedet.
Fik du læst: Der skal burges flere penge på politikerne i Hillerød
Via Trafiks konklusion i rapporten er, at der ikke ses nogen “væsentlige trafikale hindringer i forbindelse med udviklingen af projektejendommen”. Der skal blot laves enkelte justeringer af det omkringliggende vejnet, skriver Via Trafik.
Men rapporten har ikke fået Vejdirektoratet til at ændre mening:
“Da Vejdirektoratet vurderer, at jeres nye henvendelse ikke indeholder væsentlige nye forhold i forhold til den tidligere ansøgning, finder vi ikke grundlag for at revurdere sagen yderligere,” skriver de i svaret og fastholder deres afslag.

“Ikke noget at gøre”

Politikerne i Økonomiudvalget valgte onsdag at udsætte sagen til foråret for at tænke over, hvad en løsning kan være på sagen. For det kan blive meget svært for kommunen at gå videre med byggeriet, som lokalsamfundet ellers ønsker sig.
“Så længe loven er skruet sammen, som den er, og så længe Vejdirektoratet kommer med den melding, de gør, er der ikke noget at gøre for os. Andet end at vi kan tage fat i Folketinget,” siger Dorte Meldgaard til Hillerød Posten.
Hillerød Kommune har også spurgt Erhvervsstyrelsen om muligheden for at placere en butik, tankstation og fastfoodrestaurant på grunden, men Erhvervsstyrelsen fastholder, at arealet ligger i det åbne land uden direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse, og at en enkeltstående butik skal være til lokalområdets forsyning.
Ifølge planloven skal detailhandel placeres i byzone, altså i Alsønderup eller Tulstrup, og forvaltningen er ved at kigge på, hvor de kunne være.

Synlighed er vigtig

Men det kan blive vanskeligt at tiltrække en kæde som Netto, der på et møde har tilkendegivet over for Hillerød Kommune, at synligheden fra Isterødvejen er en væsentlig faktor for dem i forhold til, hvor en eventuel kommende butik kan placeres.
“Der er jo ingen tvivl om, at de gerne vil placere sig ud til en hovedfærdselsåre. De lægger sig jo steder, hvor der kører mange forbi - ligesom for eksempel Netto ved rundkørslen i Gørløse. Men det er ikke det samme som at sige, at det vil vi ikke arbejde på. For hvis der kommer en henvendelse fra nogen, så skal vi kunne sige, at de meget gerne må lægge sig der i byen,” siger Dorte Meldgaard.

Publiceret 19 December 2017 10:00

SENESTE TV