Færre skoleelever i Hillerød bliver mobbet

En undersøgelse fra børns Vilkår viser, at færre skoleelever i Hillerød bliver mobbet

Af
Martin Warming

Martin Warming

Færre og færre skoleelever i Hillerød bliver mobbet. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Af undersøgelsen fremgår det, at 8,3 procent af eleverne i Hillerød i 4.-9.-klasse oplever at blive mobbet, og dermed er der sket en forbedring siden 2014/2015, hvor 9,8 procent af 4.-9.-klasse-eleverne i Hillerød Kommune oplevede at blive mobbet.
Hillerødholmskolen er en af de skoler, der har gjort og gør en stor indsats for at komme mobning til livs.
“Vi har gjort flere ting, som har haft stor betydning. Vi har blandt andet lavet en ny antimobbeplan, som bygger på den nyeste forskning og materialer fra MaryFonden og Børns Vilkår. Vi har struktureret det sådan, at vi sikrer os, at vi får arbejdet med mobning i alle klasser og på alle klassetrin. Derudover har vi lavet et trivselsrum, der er bygget op på en måde, så det matcher de øvelser, eleverne skal igennem,” fortæller Michael Østergaard, der er leder af mellemtrinnet på skolen.


'Cand.selv'

Hillerødsholmskolen har også lavet et samarbejde med Basen, der er en opsøgende og forebyggende enhed under SSP-koordineringen i Hillerød Kommune, og sammen med to medarbejdere fra Basen har skolen lavet et projekt, der handler om forebyggelses- og kulturarbejde mod mobning. Projektet kaldes 'Cand.Selv' og følger udviklingen tæt med proces og effektevalueringer - sådan at det på sigt kan bredes ud til andre skoler og institutioner.
“Vi starter faktisk allerede i 0. klasse, så vi kan forebygge mobning så tidligt som muligt. Alle trivselslærerne har været på et kursus, og de er med ude i klasserne, når der afholdes trivselsundervisning. Vi har forsøgt at ryste posen lidt og prøvet at tænke lidt utraditionelt. Vi har en masse dygtige medarbejdere, der har arbejdet med trivsel i mange år, men vi prøver at se tingene fra lidt andre vinkler. Det handler meget om at gøre konfliktsløsningsarbejdet til en del af den daglige kultur. Tidligere har det meget bygget på emneuger og dage, men vi vil godt holde øje med det løbende og forsøger at gøre det til hverdagskultur at arbejde med mobning. Det skal ikke bare være et modul hist og pist fordelt ud over et skoleår. Det skal være en del af hverdagen - men uden at eleverne nødvendigvis tænker over det,” fortæller Michael Østergaard.

Gode nyheder

Undersøgelsen fra Børns Vilkår vækker selvfølgelig glæde hos Rikke Macholm (SF), der er formand for børne- og familieudvalget i Hillerød Kommune. 
“Det er rigtig gode nyheder. God trivsel er en forudsætning for god læring, og mobning er ødelæggende for det enkelte barn - både mens det står på men også senere i livet. Det er rigtig alvorligt, og det er vigtigt, at vi sætter ind over for det. Tidligere talte man mest om den, der mobbede og den, der blev mobbet, men i dag det hele kulturen i klassen, man sætter fokus på,” siger Rikke Macholm.
Hun understreger, at der skal følges op på de gode resultater i undersøgelsen.
“Det er vigtigt, at man laver en langsigtet strategi, og at vi forsøger at uddanne eleverne til at have en adfærd over for hinanden, så man undgår mobning. Jeg synes, at alle skolerne i Hillerød tager det her meget alvorligt, og der er mange gode initiativer i gang rundt omkring. Tallene taler jo heldigvis også i den retning. Det, der er en stor fare, er den digitale mobning, og det er jo relativt nyt, og det skal man huske at tage højde for i sin mobbestrategi,” lyder det fra Rikke Macholm.

Publiceret 15 November 2017 08:00

SENESTE TV