Landsformand om Levuk-besparelser:

"Husk borgernes retssikkerhed"

Anni Sørensen, der er formand for Landsforeningen LEV, er bekymret over Hillerød Kommunes planer om at flytte udviklingshæmmede borgere fra Levuk til Oasen

Af
Martin Warming

Martin Warming

Landsforeningen LEV, der er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende, blander sig nu i debatten om de planlagte besparelser på Levuk i Hillerød.
Politikerne i Hillerød overvejer i øjeblikket, om de skal nikke ja til et spareforslag på to millioner kroner årligt ved at flytte udviklingshæmmede borgere fra Levuk til kommunens eget tilbud Café Oasen på Slangerupgade. Men formanden for LEV, Anni Sørensen, er - ligesom mange forældre og elever på Levuk - bekymret for forslaget.
Læs også: Mulig besparelse på unge handicappede vækker uro: "Det kommer til at gøre ondt"
“Besparelsen på to millioner kroner, som Hillerød Kommune forventer at opnå ved en hjemtagning, står ikke mål med de store trivselsmæssige omkostninger, som borgerne vil opleve ved at blive flyttet,” står der i brevet fra Anni sørensen. Og hun mener, at spareøvelsen kan ende med at koste Hillerød Kommune penge.
“Jeg vurderer desuden, at det er overvejende sandsynligt, at den umiddelbare besparelse på to millioner kroner på længere sigt kan blive “spist op” i form af flere udgifter til øget hjælp og støtte til borgernes stress og uro som følge af hjemtagningen,” skriver LEV-formanden.
Anni Sørensen har sendt brevet til Hillerøds borgmester, Dorte Meldgaard (K), og medlemmerne af sundheds- og socialudvalget, og i brevet stiller hun blandt andet spørgsmålstegn ved, om kommunens beregninger overhovedet er rigtige.
“Jeg hæfter mig i øvrigt ved Café Oasens bemærkelsesværdige lave takst (100 kroner per døgn) på Tilbudsportalen. Spørgsmålet er, om kommunens beregnede besparelse er sket på et forkert grundlag, eller om Café Oasen, hvis denne takst vitterlig fastholdes, overhovedet formår at opfylde borgernes behov set i lyset af andre lignende tilbudstakster,” skriver hun.

Husk retssikkerheden

I brevet henleder Anni Sørensen også politikernes opmærksomhed på, at de skal huske borgernes retsikkerhed, hvis de beslutter sig for at flytte borgere fra Levuk til Café Oasen.
“Desuden er Hillerød Kommune - ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 89-14 - forpligtet til at begunde i hver ny afgørelse, hvordan Café Oasen opfylder den enkelte borgeres behov for socialt samvær og stimulation af færdigheder. En planlagt hjemtagning skal naturligvis fraviges, hvis dette viser sig pædagogisk og fagligt utilstrækkeligt for den enkelte,” står der i brevet fra Anni Sørensen.
Endelig skriver Anni Sørensen i brevet, at hun vil foreslå Hillerød Kommune at vente med at flytte borgere fra LEVUK til Café Oasen, før borgerne eventuelt har fået afprøvet kommunens afgørelser i Ankestyrelsen.
Læs også: Vores unges trivsel betyder rigtig meget for os
“Det vil skabe en helt urimelig situation for den enkelte borger at skulle flytte til Café Oasen i en periode og så efterfølgende flytte tilbage til sit oprindelige tilbud, såfremt borgeren får medhold af Ankestyrelsen,” skriver hun i brevet til de lokale politikere.
Sagen om Levuk-besparelserne er på dagsordenen på byrådsmødet på onsdag, hvor politikerne skal tage stilling til, om forslaget skal sendes videre til budgetforhandlingene.

null

Publiceret 29 August 2017 00:00

SENESTE TV