Minister fik inspiration i Hillerød

Innovationsminister Sophie Løhde lagde mandag vejen forbi Hillerød på sin tur gennem landet for at samle inspiration til ny reform

Innovationsminister Sophie Løhde fra Venstre var 7. august på rundtur i Nordsjælland, og vejen gik blandt andet forbi Børnehuset Buen i Hillerød.
Besøget var en del af ministerens 'danmarksturne' rundt i kommunerne, hvor hun skal have indblik i kommunernes verden og input til sit videre arbejde hen imod en mere sammenhængende offentlig sektor.
I Hillerød hørte ministeren blandt andet om afbureaukratisering på ældre- og sundhedsområdet, om tidlig opsporing på børne- og ungeområdet og om kommunens arbejde med at udvikle sammenhænge og fælles metoder, så sagsbehandlingen og sagskoordineringen fungerer bedst muligt.

“Lever op til tilliden”

Borgmester Dorte Meldgaard (K) bød ministeren velkommen med blandt andre disse ord:
“Jeg ser med positive øjne på den opbakning, der er til det kommunale selvstyre fra Christiansborg, og jeg oplever, at kommunerne lever op til den tillid. Vi håber, at vi kan give dig inspiration med hjem”.

I Helsingør og Gribskov

Forinden var ministeren også på besøg i Helsingør, hvor hun blandt andet hørte om kommunens projekt med innovativ skole, hvor folkeskoleeleverne arbejder med innovation.
I Gribskov Kommune hørte hun blandt andet om, hvordan medarbejderne på Helsingegården bruger elektroniske oversigtstavler, der giver mere tid til borgerne, og ministeren fik indblik i Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP), som handler om at give udsatte borgere en mere sammenhængende service.
Besøgene i landets 98 kommuner skal give innovationsministeren inspiration til 'Sammenhængsreformen', der skal forny den offentlige sektor. Reformen skal skabe bedre tid til kerneopgaverne, udnytte de digitale løsninger bedre og styrke velfærden på tværs af sektorer. Mdt

null

Publiceret 12 August 2017 08:00

SENESTE TV