Hillerød skal være en af de 30 handelsbyer, der spås at være tilbage i Danmark om 15 år. Det er en af visionerne for Hillerød Byforum. Arkivfoto

Hillerød skal være en af de 30 handelsbyer, der spås at være tilbage i Danmark om 15 år. Det er en af visionerne for Hillerød Byforum. Arkivfoto

Vision:

Hillerød skal være en af landets stærkeste handelsbyer

Et nyt samarbejde skal være med til at sikre, at Hillerød er en af de 30 handelsbyer, der spås at være tilbage i Danmark om 15 år

Af
Martin Warming

Martin Warming

Under mottoet 'Sammen udvikler vi bymidten' har en ny forening set dagens lys. Det er Hillerød Shopping, ejendomsejere i byen, de liberale erhverv, kulturlivet, de frivillige og Hillerød Kommune, der er gået sammen og har dannet foreningen 'Hillerød Byforum', der åbnede officielt ved et arrangement i Festsalen på den gamle handelsskole på Sdr. Jernbanevej mandag aften.
Formålet med det nye forum er at forene kræfterne i byen og sikre, at ingen bolde falder ned mellem to stole, når Hillerøds bymidte skal udvikles. Visionen for foreningen er klar: Hillerød skal have en aktiv og attraktiv bykerne, og byen skal være en af de 30 handelsbyer, der spås at være tilbage i Danmark om 15 år.
I en analyse fra Institut for Centerplanlægning (ICP), der blev udarbejdet i september sidste år, indtager Hillerød en kedelig 17. plads ud af 24 deltagende byer. Analysen viser, at bykernen i Hillerød er udfordret på flere forskellige områder. Der er misvedligeholdte arealer og byrum, der er uskønne facader, manglende byrumskvalitet og fravær af imødekommenhed, står der blandt andet i analysen.
Tilbage i 2014 blev politikerne i Hillerød enige om, at der skulle udarbejdes en vision for bykernen. Visionen fik overskriften 'Fra købstad til mødestad'. En ihærdig gruppe bestående af repræsentanter fra ejendomsejere, handlen, liberale erhverv, kulturen, frivillige, ildsjæle og Hillerød Kommune har efterfølgende udarbejdet en forretningsplan, der skal danne grundlaget for Hillerød Byforums arbejde.

Tage ansvar

I forretningsplanen står der blandt andet, hvordan private og offentlige aktører i Hillerød Kommune i fællesskab kan tage mere ansvar for de byrum, som de bor i og driver forretning i. Det kan for eksempel være at vedligeholde byrummet, gøre det renere, gøre det tryggere at færdes i, afholde events, der kan samle beboerne eller lokke folk til udefra og gøre det mere tilgængeligt.
“Vi vil ikke blot være et sted eller en by, hvor man handler. Vi vil have en by, der summer af liv. At der sker noget i gågaderne og på Torvet, og at byens historie som slotsby og købstad afspejles og opleves i byens rum og kvalitet. Et sted, hvor man vil mødes”, sagde borgmeter Dorte Meldgaard (K) i sin tale ved Hillerød Byforums åbning mandag aften.
Et samarbejde mellem private og offentlige om at sikre den bedst mulige byudvikling er kendt fra udlandet. Konceptet, der kaldes for Town Center Management, opstod tilbage i 70'erne i Canada og USA og er siden blevet kopieret til andre lande.
“Vi kan se, at udviklingen af bykernen kræver en dedikeret og fokuseret indsats. Vi skal udnytte den mangfoldighed og forskellighed i viden og erfaringer, der er på tværs af organisationer. Vi skal løfte i flok. Vi har også hurtigt kunne se, at der er behov for en offentlig-privat samarbejdsplatform, der kan være katalysator og koordinator for at udvikle bykernen til Nordsjællands mest levende, attraktive, fleksible og tilgængelige sted at mødes, handle og opholde sig i. Sådan en samarbejdsplatform anvendes allerede i flere lande omkring os og i mange store byer som New York, London, Hamburg og mange andre – og kaldes et Town Center Management. Og det er den platform, vi har valgt at arbejde med. Hos os hedder den Hillerød Byforum,” fortalte borgmesteren i sin åbningstale.

Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4, mener, at det nye forum vil være med til skabe værdi for alle parter. Foto: Martin Warming

Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4, mener, at det nye forum vil være med til skabe værdi for alle parter. Foto: Martin Warming

Skabe værdi

Med til åbningen var også C4-direktør Erik Helmer Pedersen, der mener, at det nye forum vil være med til at skabe værdi for alle parter.
“Hillerøds dna kommer i høj grad af vores unikke beliggenhed. Vi har slottet og handlen og søen samlet i samme byrum. Hillerød Byforums opgave er nu at udnytte det store potentiale for at udvikle nye mødesteder, hvor det er attraktivt at drikke sin kaffe, spise sin is, sidde med sin computer eller iPhone, nyde naturen og den gode stemning og møde hinanden. Vores by skal være til for at bruges, ikke for at stå tom med uudnyttede haver og baggårde ned til Slotssøen. Vi skal tiltrække flere mennesker til Hillerød,” sagde Erik Helmer Pedersen blandt andet i sin tale.
Interessen for at deltage i åbningen af Hillerød Byforum har været overvældende. Der er plads til cirka 150 mennesker i Festsalen, og samtlige pladser var revet væk. Der var derfor oprettet en venteliste til de mange interesserede, der ønskede at deltage.
Åbningsmødet sluttede med et kort foredrag af fremtidsforsker Niels Elmark, der blandt andet fortalte, hvordan byer i udlandet har grebet opgaven med at udvikle deres bykerne og handelsliv an.

“Vi vil have en by, der summer af liv,” lød det fra borgmester Dorte Meldgaard, da hun holdt tale med åbningen af Hillerød Byforum mandag aften.

“Vi vil have en by, der summer af liv,” lød det fra borgmester Dorte Meldgaard, da hun holdt tale med åbningen af Hillerød Byforum mandag aften.

Der er plads til cirka 150 mennesker i Festsalen, hvor åbningen af Hillerød Byforum fandt sted, og samtlige pladser var optaget. Foto: Martin Warming

Der er plads til cirka 150 mennesker i Festsalen, hvor åbningen af Hillerød Byforum fandt sted, og samtlige pladser var optaget. Foto: Martin Warming

Hillerød Byforums nye bestyrelse

Hillerød Kommune: byrådsmedlemmerne Kirsten Jensen (S), Klaus Markussen (V), Marco Oehlenschläger (LA) og Tue Tortzen (T).
Ejendomsejere: Per Kampfeldt, virksomhedskonsulent, cand. merc., Jesper Steen Lorentzen, direktør, Frederiksborg Gruppen, Pia Lynggaard, centermanager, Slotsarkaderne, en vakant.
Hillerød Shopping: Morten Buch, HL-Mode, Hillerød Cityforening, Christina Nymand Nielsen, marketing manager, SlotsArkaderne, Mads Pheiffer, Kiosk Bien, formand for Slotsarkaderne, Jacob Sundberg, Festsalen Hillerød, Hillerød Cityforening,
De liberale erhverv: Erik Turley, advokat, Advokathuset Nordsjælland.
Kultur: Carsten Larsen, direktør, FrederiksborgCentret
Frivillige: Henrik Følbæk Nielsen, direktør

Publiceret 21 March 2017 17:00

SENESTE TV