Store byggeplaner i Østergade:

Boliger ovenpå Irma

Ny lokalplan skal samle ønsker om både boligbyggeri, sognehus og sti fra biografen til p-huset.

Der er voldsom vækst i boligbyggeriet i Hillerød, og nu skal endnu et ønske om nyt byggeri i byens centrum til godkendelse i Økonomiudvalget.
Det er Estate Invest, som ønsker at opføre boliger oven på Irma i Østergade. Det vil kræve en ny lokalplan, da den eksisterende lokalplan ikke rummer mulighed for boliger.
Det er boliger i 3 ½ etage ovenpå Irma i stueetagen. Dermed lyder forslaget på en bygning på cirka 20 meters højde ved siden af parkeringshuset.
Borgmester Dorte Meldgaard (K) synes umiddelbart godt om projektet:
“Jeg synes, det ser spændende og interessant ud, og det lyder som et spændende projekt. Vi vil rigtig gerne have flere boliger i området, for det ligger midt i byen og stationsnært”.

Mange ønsker

Ønsket om boligbyggeri er ikke det eneste, som netop nu er relevant i området.
På den anden side af Østergade ønsker Hillerød Kirke at bygge et nyt sognehus. Samtidig har der tidligere været planer om at bygge boliger ovenpå p-huset, og en lokalplan fra 1999 har afsat areal til en stiforbindelse mellem biografen på Ndr. Jernbanevej og p-huset i Østergade. Denne sti er nu endnu mere tiltrængt, fordi der er ved at blive bygget nye boliger på grusarealet over for biografen, hvor folk plejede at parkere.
Derfor har forvaltningen foreslået, at alle ønskerne samles til behandling i den kommende lokalplan.
“Vi kan lige så godt samle det hele i en lokalplan. Så kan vi behandle det samlet, når vi nu er i gang,” siger Dorte Meldgaard.

De gamle lindetræer foran Hillerød Kirke må måske lade livet, når nyt sognehus skal bygges.

De gamle lindetræer foran Hillerød Kirke må måske lade livet, når nyt sognehus skal bygges.

Fælde gamle lindetræer

Planerne om et nyt sognehus ved Hillerød Kirke har ligget stille, siden lokalplanlægningen begyndte i 2013. Men her i december 2016 afslørede Hillerød Kirke vinderen af deres arkitektkonkurrence, så sognehuset er kommet et skridt videre en virkeliggørelse.
Projektet indeholder to væsentlige ændringer i forhold til sidst, det blev behandlet. Menighedsrådet har nemlig anmodet om at få byrådets tilladelse til at fælde de fem lindetræer, der er erklæret bevaringsværdige i den nuværende lokalplan. De vil i stedet erstatte dem med nyplantede, store træer.
Derudover ønsker menighedsrådet, at økonomiudvalget genovervejer beslutningen om, at der skal fastholdes en tre meter byggelinje fra vejskel. Rådet mener, det vil være en næsten umulig opgave at etablere et rimeligt byggefelt, hvis ikke lindetræerne fældes, samt at det efter deres opfattelse ikke giver mening med en byggelinje alene for kirkens område, da den resterende bygningsmasse på Østergade er bygget ud til skel. Det større byggefelt vil desuden ifølge menighedsrådet give en “langt bedre og helstøbt planløsning”.
Forvaltningen har besigtiget området og vurderer, at lindetræerne kan erstattes af nye, store træer og anbefaler, at der arbejdes på, at mindst et af de gamle lindetræer bevares. De tre meter fra skel skal give mulighed for, at signalanlægget på Østergade kan ombygges og justeres i forhold til en eventuel fremtidig cykelsti langs med Østergade.

Sti gennem kirkegården

I den kommende lokalplan vil der blive set på muligheden for at lave en sti mellem Biocity Hillerød og p-huset i Østergade over den kommunale kirkegård og kirkens areal.
Samtidig har byrådet tidligere afvist boligselskabet KAB's ønske om at bygge ungdomsboliger oven på p-huset. Dengang var det blandt andet højden, der blev lagt til grund for, at et flertal i byrådet afviste forslaget. Byggeriet ville rage omkring 17 meter op i højden, mens politigården, der ligger over for p-huset, er 11 meter høj. Hillerød Kirke er 22 meter høj, skrev forvaltningen i sagsfremstillingen dengang.
De nye planer fra Estate Invest om et byggeri på 20 meter afskrækker ikke umiddelbart borgmesteren:
“De nye boliger har jo en lidt anden placering end p-huset. Så det var måske mere voldsomt lige på p-huset,” siger hun.
Men kommunen har stadig et stort ønske om, at der bygges boliger på p-huset, som har været til salg siden 2014. Derfor skal der altså indarbejdes en mulighed for at opføre private boliger i op til to etager oven på P-huset i den kommende lokalplan.

null

Publiceret 21 March 2017 06:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV