Borgeres alkoholmisbrug koster millioner

Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen anslår, at borgere med et højt alkoholforbrug gav Hillerød Kommune ekstraomkostninger på 37 mio. kroner. Det er endda meget lavt sat, for langt fra alt er medregnet, og omfanget af misbrug er langt større

Af
Jeanette Hougaard

Vi møder drankeren på gaden og kender familier, der lider på grund af alkoholmisbrug og skal have hjælp af kommunen.
Men det er ikke kun menneskeligt, at alkoholmisbrug har en høj pris.
En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen opgør for tredje gang, hvad det koster landets kommuner at have borgere med et forhøjet alkoholforbrug. Omkostningerne dækker over udgifter til sundhedsvæsen, overførselsindkomster, hjælpeforanstaltninger til børn og unge samt praktisk og personlig pleje.
Rapporten er baseret på tal fra 2014, hvor Hillerød havde 385 borgere, som var registreret i et alkoholrelateret tilbud. De meromkostninger, der fulgte med, er beregnet til at være i gennemsnit 98.287 kroner per borger. Det gav alene i 2014 Hillerød Kommune meromkostninger for 37 mio. kroner fremgår det af en oversigt over udgifterne i alle landets kommuner.
Men det er lavt sat, understreger rapporten. For til det samfundsøkonomiske regnestykke kan man desuden medregne betydelige regionale sundhedomkostninger og andre kommunale omkostninger, som er udeladt i analysen, fordi ydelserne ikke er registreret ensartet i kommunerne og derfor ikke kan anvendes statistisk.
Alene med de kendte, sammenlignelige meromkostninger anslår rapporten, at de samlede omkostninger som følge af alkoholmisbrug var 3,2 mia. kroner på landsplan i 2014.
Men det er stadig lavt sat. For de 3,2 mia. kroner omfatter 45.779 borgere med et alkoholoverforbrug, som er kendt af offentligheden ved at have haft en alkoholrelateret kontakt med sygehus eller er registreret som at have været i alkoholbehandling eller fået receptpligtig medicin som Antabus.

Toppen af isbjerget

Det er dog langt fra alle med et misbrug, der er registreret. Sundhedsstyrelsen henviser til en rapport fra Center for Alkoholforskning ved Syddansk Universitet, som vurderer, at 147.000 danskere er afhængige af alkohol.
Hvis de 147.000 personer har det samme øgede forbrug af kommunale ydelser som den gruppe borgere, analysen baserer sine konklusioner på, så bliver de samlede meromkostninger cirka tre gange højere.
En gennemsnitskommune med 50.000 borgere (som Hillerød) vil alene med de registrerede alkoholmisbrugere have en kommunal udgift på 28 mio. kr., ifølge rapporten
Regnestykket ser dog noget anderledes ud, hvis man godtager Center for Alkoholforsknings påstand om, at 147.000 borgere er afhængige af alkohol.
"Forestiller man sig, rent hypotetisk, at denne gruppe har et forøget forbrug af kommunale ydelser, der er sammenligneligt med det, der er fundet i denne analyse, så stiger de samlede meromkostninger på landsplan til ca. 10 mia. kroner. For en kommune med 50.000 borgere vil de gennemsnitlige merudgifter udgøre ca. 93 mio. kr.", hedder det i rapporten.

Hillerød har fjerdestørste meromkostning

Dertil skal også bemærkes, at Hillerød ikke var at betragte som en gennemsnitskommune i 2014, hvad angår den gennemsnitlige meromkostning per borger. Hillerød lå i den mest udgiftstunge ende på landsplan med en gennemsnitlig meromkostning på 96.715 kr. per borger med et forhøjet alkoholforbrug, kun overgået af kommunerne Morsø (98.287 kr.), Thisted (99.242 kr.) og Jammerbugt (110.047 kr.)
Et hypotetisk bud på 10 mia. kroner i meromkostninger for alle landets kommuner, kan for perspektivets skyld sammenholdes med, at kommunerne sammenlagt brugte 346,7 mio. kr. på alkoholbehandling i 2014.

Bruges som redskab

Siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007 har kommunerne selv haft ansvaret for både forebyggelse og behandling af alkoholmisbrug. Rapportens formål er at give kommunerne et værktøj.
"Formålet med undersøgelsen er at give kommunerne indsigt i de kommunale udgifter som følge af alkoholoverforbrug, så de har mulighed for at kunne tilrettelægge en målrettet forbyggelses- og behandlingsstrategi," udtaler Mia Fischermann, der er afdelingslæge i Sundhedstyrelsen til det kommunale nyhedsbureau dknyt.dk
"Men undersøgelsen dokumenterer samtidig, at et stort alkoholforbrug kan have alvorlige følger for den enkelte. Borgere med alkoholoverforbrug har ifølge opgørelsen en større risiko for at have mistet deres job, for at have brug for både praktisk og personlig hjælp i hjemmet, at have brug for flere kontakter med praktiserende læge og sygehus og også større risiko for at komme på plejehjem. Samtidig har børnene i familien større risiko for at have behov for at blive anbragt uden for hjemmet," siger Mia Fischerman og efterlyser over for dknyt en langt tidligere indsats i kommunerne.

Det var ikke muligt for Hillerød Kommune at kommentere indholdet i rapporten, og hvordan man arbejder med området, inden avisens deadline onsdag, men følg med i avisen på tirsdag.

null

Publiceret 12 January 2017 10:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV