Et stenmølleanlæg fundet på Solrødgård har givet arkæologer en masse ny viden. Pressearkivfoto

Et stenmølleanlæg fundet på Solrødgård har givet arkæologer en masse ny viden. Pressearkivfoto

Hillerød-fund igen blandt årets 10 bedste

Igen er et af arkæologernes fund i Hillerød på listen over de mest interessante i landet

I 2014 kom fundet af et mose-lig fra stenalderen i Salpetermosen i Hillerød på den fornemme liste over årets 10 største arkæologiske fund i Danmark.
Igen i 2016 er et fund i Hillerød på Slots- og Kulturstyrelsens liste.
Denne gang er den stenbyggede vandmølle fra 1600-tallet på den uprioriterede top 10-liste. Møllen blev fundet af Museum Nordsjællands arkæologer på grunden, hvor den nye klima- og energipark Solrødgård bliver bygget syd for Hillerød.
Vandmøllen var i brug frem til starten af 1800-tallet, hvor den blev opgivet. Ganske opsigtsvækkende har man valgt ikke at placere møllen direkte ned til et naturligt vandløb. I stedet har man fundet en møllekanal, der har først vandet frem til møllen og væk igen. I tilknytning til anlægget har man også fundet en smedje. Møllen har været en del af et større bygningskompleks med herregård, ladegård og altså vandmølle, oplyser kulturstyrelsen.

En masse ny viden

Den stenbyggede vandmølle har haft en træbygget forgænger, som blev bygget i midten af 1500-tallet.
Udgravningerne af de to vandmøller har givet en masse ny viden omkring opbygning og konstruktion af vandmøller i renæssancen. Det hører nemlig ikke til den arkæologiske hverdag at finde den slags anlæg.
Begge vandmøller ser ud til at være opført ud fra nogle af de samme grundprincipper, såsom møllekanalernes størrelse og udformning. Under udgravningerne har man desuden afdækket både kælder, brandlag, brønde, ovne, kanaler og andre konstruktioner.
Møllen er tillige nævnt i de historiske kilder, og de arkæologiske udgravninger har derfor været med til at skabe en fortælling om Favrholm Ladegårdsmølle – som stedet hedder i historiebøgerne – hvor ting og tekst kan skabe et mere retvisende helhedsbillede af fortidens vandmølleanlæg.
Udover møllen er blandt andet sølvsmykker i en barnegrav, Danmarks ældste huskatte og en fællesgrav med teenagere nævnt som 'årets fund'. Mdt

null

Publiceret 07 January 2017 10:00