Direktør jubler over endnu et skridt mod forlænget motorvej

Ifølge C4's direktør vil udbygningen af Hillerødmotorvejen vise sig at være en forholdsvis billig måde at løse store trafikale problemer på

I slutningen af oktober stod det klart i den nye regerings grundlag, at partierne ville prioritere at få lavet en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse. Tirsdag aften blev det så meldt ud, at der var fundet politisk flertal på Christiansborg for at sætte 12 millioner kroner af til undersøgelsen.
Det hurtige forløb overrasker direktør i erhvervsorganisationen C4 i Hillerød, Erik Helmer Petersen:
"Jeg er meget positivt overrasket over, at det sker så hurtigt efter, den nye regering er trådt til. Jeg har simpelthen hænderne oppe over hovedet," siger han til Hillerød Posten.
VVM-undersøgelsen kortlægger for eksempel motorvejens påvirkning af miljøet, støjkonsekvenser, trafikal effekt, økonomi og meget mere. I Hillerød har man længe arbejdet for at få lavet undersøgelsen, som er første skridt til, at der efterfølgende kan sættes penge af til asfaltarbejdet. Venstre har for eksempel foreslået, at de nordsjællandske kommuner selv gik i gang med at skaffe pengene.

Billigst at løse først

Derfor kalder Erik Helmer det "inspirerende", at den nye regering har et stort fokus på trafikken.
"Vi er jublende glade for, at der nu kommer en VVM-undersøgelse. Så træder vi ind på en scene, hvor der er gjort klar til at finde anlægspengene, og de finder ud af, at det ikke er så dyrt. Jeg tror, Hillerødmotorvejens forlængelse er et af de trafikale trafikproblemer, som er billigt at løse først, og engang imellem er det en god idé at plukke de lavthængende frugter," siger han.
Motorvejens forlængelse har stor betydning for både borgere og erhvervsliv, mener han. Virksomhederne har da også i flere undersøgelser peget på, at motorvejen er et ønske, der står højest på ønskesedlen.
"Virksomhederne vil få kortere transporttid til og fra København. Det får både de store entreprenørvirksomheder og vidensvirksomhederne stor glæde af. Entreprenørvirksomhederne lider voldsomt under den manglende motorvej, når de skal give tilbud på opgaver i København, hvor der sker en stor udbygning. Så det forringer deres konkurrencesituation," siger Erik Helmer, som samtidig peger på, at en motorvejsudvidelse kan gøre det nemmere at tiltrække stabil og dygtig arbejdskraft til virksomheder i Hillerød Kommune.

Trafiktæthed og ulykker

Han ser en stor sandsynlighed for, at motorvejen efterfølgende vil blive prioriteret højt:
"Der er så stor trafiktæthed og så mange ulykker på forlængelsen, at man vil løse store problemer med en forholdsvist billig motorvejsinvestering," siger Erik Helmer.
VVM-undersøgelsen tager cirka to år at gennemføre.

VVM-undersøgelse
Ved en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse fra Allerød til Hillerød gennemføres offentlige høringer, ligesom der udarbejdes et skitseprojekt og foretages en miljøvurdering af udvidelsen. Endvidere undersøges mulighederne for evt. etapeopdeling.
Motortrafikvejen har allerede tilslutningsanlæg og alle skærende veje er ført over eller under. Derfor vil skitseprojekteringen have fokus på udbygning af afvandingssystemet, underførte bygværker, de støjmæssige forhold, trafik og trafikafvikling samt på at reducere risikoelementerne ved det efterfølgende anlægsarbejde.

Publiceret 15 December 2016 05:00

SENESTE TV