C4 havde samlet en række ejendomsejere fra Hillerød til møde. Borgmester Dorte Meldgaard (K) var en af oplægsholderne. Foto: Jens Berg Thomsen

C4 havde samlet en række ejendomsejere fra Hillerød til møde. Borgmester Dorte Meldgaard (K) var en af oplægsholderne. Foto: Jens Berg Thomsen

C4's og handelens ambition:

Fuldtidsansatte skal passe på bymidten

Erhvervsorganisationen C4, cityforeningen og Hillerød Shopping foreslår, at et nyt center skal styre bymidten og vil have ejendomsejere med

Af
Jens Berg Thomsen

Hillerød er en dejlig by. Det var alle oplægsholdere enige om, da C4 tirsdag eftermiddag havde kaldt til møde for midtbyens ejendomdsejere arrangeret af C4.
"Om ikke mange år er der 30 handelsbyer tilbage i Danmark, og Hillerød skulle gerne være en af dem," sagde C4-direktør Erik Helmer Pedersen.


Liv i stræderne ud mod søen

Foruden ham holdt borgmester Dorte Meldgaard, cityforeningsformand Michael Hartoft og erhvervs-Ph.d. Julie Holck oplæg om et "town management center" (TMC). C4 forestiller sig, med udgangspunkt i anbefaling fra Julie Holck, at fire medarbejdere på fuld tid skal "passe på bymidten" i form af arrangementer, give oplevelser i bymidten, aktivere tomme rum i byen og mange andre tiltag.
"Hillerød har mange gode kort på hånden, men hvordan tager man stikkene hjem," lød spørgsmålet fra Julie Holck ud i salen, og foreslog blandt andet mere liv i stræderne mellem Slotsgade og søen, aktivering af de tomme lokaler og samarbejde mellem detailhandel, ejendomsejerne, kommunen og de frivillige som et center med fuldtidsansatte.
"Hvis vi gerne vil have den by, vi gerne vil have, er det løsningen. De 3-4 fuldtidsansatte skal sørge for, at byen udvikler sig i den rigtige retning. Byer rundt omkring os er allerede begyndt at have de samme tanker, og Hillerød er ikke unik i dag. Der skal mere til, så vi håber på opbakning fra jer," sagde Michael Hartoft til ejendomsejerne.
C4-direktør Erik Helmer fortalte, at målet var et samlet budget på seks millioner kroner, og at der nu skal nedsættes en arbejdsgruppe. Op til tre af ejendomsejerne i Hillerød blev opfordret til at deltage i en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til, hvordan centret skal se ud.

Ph.d. Julie Holck har forsket i byudvikling. Foto: Jens Berg Thomsen

Ph.d. Julie Holck har forsket i byudvikling. Foto: Jens Berg Thomsen

"Vigtigt at stå sammen"

Efter mødet for ejendomsejerne er der nu nedsat en arbejdsgruppe, og det glæder selvsagt C4-direktør Erik Helmer Pedersen.
"Hvis man ikke står sammen nu, kan det gå hen og blive for sent. Vi skal have en by, der står sammen, og hvor lokalerne er udlejet," siger Erik Helmer Pedersen oven på mødet.
Det lykkedes C4 og bymidtesamarbejdet at få to af ejendomsejerne med i arbejdsgruppen, der nu skal bringe tingene videre hen mod et TMC.
"Det er vigtigt, at vi får en stor organisationsgrad og også får ejendomsejenrne med. Og hvis man ser på andelen af erhvervs- og butikskvadratmeter i bymidten, et tal på 190.000 kvadratmeter, er det ikke mange kroner, der skal til for at matche kommunes og handlens indsats," siger Erik Helmer Pedersen.
"Nu er det vigtigt, at vi står sammen for at bevare Hillerød som Nordsjællands handelscentrum," siger direktøren.

C4-direktør Erik Helmer Pedersen forestiller sig 3-4 ansatte i et center, der skal koordinere tiltag i bymidten. Foto: Jens Berg Thomsen

C4-direktør Erik Helmer Pedersen forestiller sig 3-4 ansatte i et center, der skal koordinere tiltag i bymidten. Foto: Jens Berg Thomsen

null

Publiceret 07 February 2016 10:00

SENESTE TV