Bygherren af klimapark blev overrasket under gravearbejdet, da en vandmølle dukkede op. Her er der afrensning omkring den trælagte kanal. Pressefoto

Bygherren af klimapark blev overrasket under gravearbejdet, da en vandmølle dukkede op. Her er der afrensning omkring den trælagte kanal. Pressefoto

Vandmølle fra 1600-tallet dukkede op ved ny klimapark

Gravemaskinerne på Roskildevej fandt pludselig frem til en gammel vandmølle, måske fra 1600-tallet

Da de store gravemaskiner den 21. september skulle fjerne en del af et dige på grunden, hvor Hillerøds kommende energi- klima- og miljøpark er ved at blive bygget mellem Roskildevej og Lyngevej, dukkede der lidt af en overraskelse op.
Under mindst én meter jord gemte der sig nemlig både træstolper og planker.
Bygherren kontaktede straks Nordsjællands Museum for at høre, hvad det var for noget, og museet kunne konstatere, at der var tale om fundamentet til en vandmølle med delvist bevaret møllekanal.
Museet havde allerede fundet én vandmølle på området og var derfor overraskede over, at der skulle vise sig at være to.
"Det var et rigtig spændende fund. Der graves ikke mange vandmøller op rundt omkring, så på den måde var det et ret stort fund," fortæller afdelingsleder for arkæologien Esben Aarsleff over telefonen til Hillerød Posten.

Slår halv skade

Ifølge ham var det "møguheldigt", at møllen ikke var dukket op under museets forundersøgelser hen over vinteren 2014-15 på grunden, og nu slår Kulturstyrelsen og bygherrer halv skade om at betale for de yderligere arkæologiske undersøgelser, der skal til på stedet. Det sætter dog ikke byggeriet af miljøparken i stå.
Museet har undersøgt flere bopladser fra bl.a. yngre stenalder, det vil sige tiden fra 3900-1700 f. Kr. på grunden, hvor gravemaskinerne nu er ved at flytte enorme mængder jord. Udgravningerne på størstedelen af arealet blev afsluttet i maj, og nu afventer kun udgravninger på den sidste del af arealet - eller det troede arkælogoerne i hvert fald, indtil møllen dukkede op.
Ved forundersøgelserne dukkede den første mølle op, og den figurerer på kort fra starten af 1800-tallet, men kan være anlagt så tidligt som i 1700-tallet. Den er endnu ikke blevet udgravet.
Den nyfundne vandmølle blev undersøgt fra midten af oktober og fire uger frem. Ved dette arbejde blev den bevarede del af møllekanalen og fundamentet frilagt, registeret og udgravet. Blandt de mange detaljer ved møllen var bl.a. nogle meget svære egestolper, der formodes at have båret møllehjulet. Stolperne var hamret 1,5 meter ned i undergrunden og stod urokkeligt fast i stiv blåler. En anden detalje var graven til møllehjulet, der rummede tagtegl og munkesten.
"Flere detaljer vil sikkert dukke op, når efterbehandlingen af de indsamlede oplysninger gennemføres hen over vinteren," lyder det fra Esben Aarsleff.

Der er nedhamrede pæle omkring bolværk. Pælene er hamret ned i blåler. Pressefoto

Der er nedhamrede pæle omkring bolværk. Pælene er hamret ned i blåler. Pressefoto

Er ældst

Arkæologerne siger dog allerede, at den træbyggede vandmølle synes at være ældst. Fund af skår fra potter i lagene omkring vandmøllen dateres fra 1600-årene og frem. Modsat fundene omkring den først erkendte vandmølle, der hører til i tiden fra 1700-årene og frem.
Dateringerne bliver dog først sikker, når der bliver gennemført en række analyser af tømmeret.
De skriftlige kilder nævner en mølle ved Faurholm allerede i 1496. Denne blev nedrevet i 1572, måske for at blive erstattet af den vandmølle, som benævnes ladegårdsmøllen i 1662.
"Interessant nok var ladegårdsmøllen den sidste rest af et større bygningskompleks med herregård (eller måske ligefrem slot), ladegård og mølle, som blev anlagt omkring det nuværende Faurholm, fra midten af 1500-tallet og frem. Herregården blev dog nedrevet allerede få år efter, at byggeriet var sat i gang. Ladegården fik lov at stå frem til 1638, hvor den også blev revet ned, således at kun møllen var tilbage. Måske er ladegårdsmøllen fra kilderne den træbyggede vandmølle, der er dukket op under diget," skriver museet i en pressemeddelelse.

Rundvisning på søndag

Museet holder rundvisning på udgravningen på søndag d. 8. november kl. 14. Der parkeres ved skurvognen på Roskildevej mellem Motortrafikvejen og Lyngevej.
Solrødgård-grunden er i øvrigt blevet udgravet for i alt 10 millioner kroner, mens de arkæologiske udgravninger på sygehusgrunden koster i alt omkring 20 millioner kroner.

null

Publiceret 04 November 2015 14:00