Foto: Lars Schmidt

Foto: Lars Schmidt

Grupper får skilsmissebørn til at trives

Trivselsgrupper for børn i Hillerød skaber samhørighed og en følelse af ikke at være alene

Af
Lars Schmidt

Mange børn oplever, at deres forældre bliver skilt.
Skilsmissen giver børnene tanker som “Jeg vil ikke gøre min mor og far kede af det” eller “Jeg savner, at begge mine forældre kan være sammen med mig”.
Trivselsundersøgelser viser, at mange børn føler sig ensomme og savner nogen at snakke med. De føler sig ofte isolerede fra fællesskabet og alene med deres tanker og følelser.
I Frivilligcenter Hillerød har man netop med en selvhjælpsindsat en vision om, at alle børn og unge i Hillerød styrkes i at tackle livets udfordringer.
Derfor tilbyder frivilligcentret trivselsgrupper for børn og unge mellem 7 og 15 år.

Glæde af at møde andre børn

“I trivselsgrupperne deltager børn, som er i en situation, hvor de har glæde af at møde andre børn, der ligesom dem selv har oplevet sorg eller konflikter i familien, der kan være svære at tackle,” fortæller frivilligcentrets leder, Anette Nielsen:
“Der er ikke tale om terapi eller behandling, men om at opbygge et fællesskab, hvor alle er ligeværdige og trygge, og hvor børnene kan få sat ord på nogle at de ting, de går og tænker over. De hjælper hinanden med at afklare dilemmaer og får hjælp til at skelne mellem, hvad de skal acceptere, og hvad de kan lave om på,” siger hun.
Deltagelse i en trivselsgruppe forudsætter altid en forudgående samtale mellem, barn, forældre og Frivilligcentret Hillerøds børn- og unge koordinator.

Sådan foregår det

Trivselsgrupperne ledes af to voksne, som tager ansvar for en tryg og god atmosfære, og sørger for at alle kommer til orde. Der er et fast program med snak og små aktiviteter som leg, film eller øvelser hver gang.
Et gruppeforløb består typisk af otte gange to timer hver anden uge. Det er gratis at deltage i en trivselsgruppe.
De to grupper, ‘Børn i sorg' og ‘Børn i skilsmissefamilie', som skulle være startet i september, er endnu ikke kommet i gang, da der stadig er plads til flere børn. Frivilligcentret forventer, at de to grupper starter efter efterårsferien.Tænker man, at en trivselsgruppe er relevant for ens barn, så kan man kontakte Frivilligcenter Hillerød og spørge til Eva Christensen, Børn – og ungekoordinator, tlf: 4824 1907 (tirsdag og torsdag) eller mail: selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk.
Man kan også læse mere på frivilligcenter-hillerod.dk

null

Publiceret 23 September 2015 07:00