Institutioner lukkes, lægges sammen - og reddes

Et enigt Børne- og Familieudvalg har truffet om en masse ændringer på børneområdet

Af
Mette Dolmer Thygesen

Mette Dolmer Thygesen

Børnehuset Skattekisten overlevede ikke torsdagens møde i Børne- og Familieudvalget, men det gjorde til gengæld Børnehaven Lindevej, som nu skal lægges sammen med Spiren eller eventuelt andre institutioner.

I alt 16 forslag til besparelser var på dagsordenen i udvalget, fordi alle statistikker peger på, at Hillerød Kommune allerede næste år har lagt flere pladser, end der er børn i dagplejer, vuggestuer og børnehaver.

Forvaltningen har arbejdet grundigt med flere analyser af kapaciteten på daginstitutionsområdet.

"Når der bliver færre børn, er der også færre penge på området. Derfor bad vi administrationen om en analyse, så vi kan sikre bedre sammenhæng mellem antal pladser og efterspørgslen efter pladser," siger borgmester Kirsten Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Med besparelserne vil politikerne sikre børnenes hverdag og undgå et pres på normeringen.

"Vi ser både på samarbejde mellem dagtilbud, på fordelingen af åbningstiden og på, hvad vi skal gøre med "tomme stuer". Kapacitetsanalysen viser muligheder for at udnytte ressourcerne bedre," lyder det fra borgmesteren.

Mange reaktioner fra forældre

Rigtig mange forældre er kommet med høringssvar i processen, og udvalget havde blandt andet 151 siders høringssvar at læse igennem.

Men udvalget er glad for alle indspark, siger formand for Børne- og Familieudvalget, Rikke Macholm (SF):

"Den dialog, der har været blandt forældre, ansatte, politikere og administration forud for dagens møde, har været rigtig god. Vi har lyttet til de indsigelser, der er kommet, og så har vi fundet nogle fornuftige løsninger, der sikrer, at vi får mere bæredygtige institutioner, der for eksempel ikke er så sårbare ved sygdom og fravær blandt personalet".

Hun lægger i pressemeddelelsen vægt på, at mangfoldigheden i dagtilbuddene bevares, og at de ansatte kan få en "endnu højere faglighed".

"Jeg synes, at de involverede har været gode til i samarbejde at tænke i nye løsninger og gå nye veje, og jeg er meget glad for, at det er et enigt udvalg, der nu går videre med indstillingerne til Økonomiudvalget og Byrådet,? siger hun.

Ændret hverdag

Der ligger nu stort arbejde foran institutionerne og administrationen med at føre beslutningerne ud i livet.

"Der er stadig meget arbejde foran os, og mange vil også skulle vænne sig til en ændret hverdag. Men vi har en masse dygtige ansatte og engagerede forældre, som jeg er sikker på vil være med til at gøre sammenlægninger og ændringer i hverdagen så gode som muligt," siger Rikke Macholm.

Indstillinger:

Børne- og Familieudvalget har valgt at gå videre til økonomiudvalg med følgende indstillinger:

Lindevej:
Børnehaven Lindevej sammenlægges med Spiren eller evt. anden/andre institution(er). Administrationen skal fremlægge konkret beslutningsoplæg til udvalgsmødet i oktober.

Solsikken:
Børnehaven Solsikken bevares. Administrationen skal i samarbejde med Solsikken og omkringliggende institutioner finde muligheder for eventuelle sammenlægninger/samdrift. Disse forslag skal fremlægges på udvalgets møde i oktober.

Enghuset og Nyhammeren
Sammenlægges pr 1. januar 2012.

Børnehuset Gartneriet:
Normeringen ændres i den udvidede åbningstid, så der bliver bedre overensstemmelse mellem anvendelsen og brugen af den udvidede åbningstid.

Børnehjørnet ved Hillerød Hospital:
Den tidlige udvidede åbningstid reduceres fra 60 til 15 enheder.
Den sene udvidede åbningstid afvikles, således at institutionen lukker klokken 17.15.

Pilehøjen:
En halvering af antal enheder i den udvidede åbningstid fra 30 til 15 enheder.

Børnehuset Labyrinten og Myretuen:
Der etableres udvidet åbningstid med 3,25 timer om ugen for 15 enheder i hver af institutionerne. Hermed er der institutioner med øget åbningstider i alle områder af byen.

Østbyen:
Børnehuset Skattekisten afvikles, og administrationen er nu bedt om at komme med et konkret forslag til, hvordan de tre resterende institutioner kan drives. Det er med udgangspunkt i et forslag, der er kommet fra institutionslederne i bydelen.

Vuggestuen Højager:
Fortsætter som selvstændig institution.

Bussen Gimle:
Administrationen arbejder videre med forslag ? forslagene skal som minimum reducere udgifterne til bussen med 182.000 kroner.

Nødebo:
Der etableres et forpligtende samarbejde mellem Nødebo Børnehus og Skovhuset.

Lille Lyngby gl. skoledistrikt:
Kapaciteten tilpasses ved en reduktion af dagplejepladser, så distriktets samlede kapacitet fremover svarer til behovet.

Egely
Antallet af børn pr. basisinstitution øges fra 8 til 9.

Grethe Christiansens institutioner:
Administrationen skal i samarbejde med bestyrelsen at finde en bæredygtig løsning til udvalgsmødet i september 2011.

Birkegården og Clausens vej:
Børnehaven Clausensvej og Birkegården sammenlægges pr. 1. januar 2012. Institutionerne ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Administrationen vil bistå i sammenlægningsprocessen.
Gl. Alsønderup skoledistrikt:
Nedjusteringen sker først i Tulstrup Børnehus, derefter i Dagplejen og sidst Rønnehuset.

Skævinge:
En reduktion af kapaciteten i forhold til det faldende behov. Dette indebærer, at pladsreduktionen sker forholdsmæssigt efter størrelse, dog således at Stjernen reduceres mindre end den forholdsmæssige andel (evt. slet ikke) og Myretuen mere, pga. størrelserne, og at dagplejen reduceres til en størrelse, der sikrer gæstepleje og legestuer, i samspil med dagplejegrupperne i Li.Lyngby og Gørløsedistrikterne.

Gørløse:
Dagplejen reduceres.

Desuden:
Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at, at hele eller dele af besparelsen ved ovennævnte beslutninger tilbageføres til dagtilbudsområdet med henblik på at forbedre normeringen og åbningstider.
Det drejer sig om 1,5 millioner kroner i 2012 og 1,7 millioner kroner i 2013. Yderligere kommer der en besparelse på 440.000 kroner på dagtilbudsområdet, når Skattekisten lukker, samt en besparelse på 238.000 kroner på andre driftsområder (el, vand og varme).

Publiceret 19 August 2011 11:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV