Første synlige tegn på nordsjællandsk superhospital

De indledende undersøgelser til Region Hovedstadens nye superhospital er nu gået i gang

Af
Martin Warming

Martin Warming

En lille traktor med et 100 meter langt slæb af elektroder bevæger sig i disse dage langsomt hen over et afgrænset areal på en mark ved Overdrevsvej lidt uden for Hillerød by.

Elektroderne skal måle jordbundsforholdene dér, hvor Region Hovedstadens nye superhospital i Nordsjælland kan komme til at ligge.

Undersøgelse af jordbundsforholdene er et led i de indledende undersøgelser der skal til, før der kan tages en endelig beslutning om, hvor hospitalet skal ligge.

"Vi forventer, at målingerne viser ler, tørv og vandførende sand i jordlagene. Mens ler er stabilt at bygge på, kræver både tørv og vandførende sand ekstra foranstaltninger. Men når vi ved mere om undergrunden får vi et bedre billede af, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan placere et stort byggeri på arealet," fortæller projektchef Claus Roikjer fra Hillerød Hospital i en pressemeddelelse.

Den indledende måleundersøgelse følges op af nogle boringer i august, hvor der føres et bor ned igennem de øverste 15 meter jord på de steder, hvor en mere detaljeret redegørelse af jordbundsforholdene er nødvendig.

Jordbundsundersøgelserne foretages parallelt med den strategiske miljøvurdering af arealet, der blandt andet har fokus på grundvand, dyreliv og trafikale forhold i området.

Den strategiske miljøvurdering skal give et billede af de miljømæssige konsekvenser ved at bygge hospitalet ved Overdrevsvej.

Derudover kræver en placering af superhospitalet ved Overdrevsvej, at Staten bevilger en ny s-togsstation ud fra arealet og udarbejder en ny Fingerplan 2012.

Staten, Hillerød kommune og Region Hovedstaden har indgået en politisk aftale om at arbejde sammen for, at få det hele til at lykkes, og målet er at det første spadestik til det nye hospital skal tages i 2016.

null

Publiceret 06 July 2011 20:00

SENESTE TV