Politikerne i Hillerød Kommune vil ikke have, at Naturstyrelsen river det gamle skovløberhus 'Tibberuphus' ned. Foto: Martin Warming

Politikerne i Hillerød Kommune vil ikke have, at Naturstyrelsen river det gamle skovløberhus 'Tibberuphus' ned. Foto: Martin Warming

Kommunen siger nej til nedrivning af gammelt skovløberhus

Det gamle skovløberhus 'Tibberuphus' skal bevares for eftertiden, mener politikerne

Af
Martin Warming

Hillerød Kommune vil ikke have, at Naturstyrelsen river Tibberuphus, der ligger på Kagerupvej 12 med udsigt til Solbjerg Engsø, ned.

Det slog byrådet fast på sit møde forleden.

Der har ligget rigtig mange huse rundt omkring i skovene, og de er forsvundet stort set alle sammen

Naturstyrelsen, der ejer det gamle hus fra 1797, skal ikke længere bruge huset til deres egne medarbejdere på grund af faldende bemanding, og samtidig mener Naturstyrelsen, at huset er forfaldent, og at det vil kræve betydelige investeringer at istandsætte huset, så det kan lejes ud. Naturstyrelsen kan ikke sælges huset på grund af skovloven, og derudover er der også skimmelsvamp i huset.

Sagen har været forelagt Museum Nordsjælland, der er komme med en indsigelse mod en nedrivning. Museet mener blandt andet, at huset må betrages som den ældste skovbygning i Gribskovområdet, og at stuehuset har en stor kulturhistorisk værdi.

Tibberuphus blev bygget i 1796 og er dermed et af de ældste huse i Gribskovområdet. Foto: Martin Warming

Tibberuphus blev bygget i 1796 og er dermed et af de ældste huse i Gribskovområdet. Foto: Martin Warming

Bør ikke rives ned

Hillerød Kommune har besigtiget bygningerne udefra og er kommet frem til en noget anden konklusion end Naturstyrelsen og vurderer, at bygningerne godt nok trænger til almindelig vedligehold, og at stråtaget trænger til udskiftning, men at det ikke bør rives ned.

"Bygningerne vurderes dog ikke at være i så ringe stand, at det begrunder en nedrivning. Forvaltningen vurderer endvidere, at det vil være forbundet med et kulturhistorisk tab at nedrive bygningerne, især da mange af skovens huse er nedrevet gennem tiderne," står der i kommunens sagsfremstilling til byrådsmødet.

Huse i skoven er forsvundet

Forvaltningen anbefalede derfor, at der blev nedlagt et forbud med en nedrivning, og det godkendte byrådet altså.

"Der har ligget rigtig mange huse rundt omkring i skovene, og de er forsvundet stort set alle sammen, så vi har i abt (Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, red.) fulgt forvaltningens indstilling og vil ikke have revet huset ned," sagde Lars Ole Skovgaard (V), der er medlem af udvalget.

Kommunen skal nu udarbejde en ny lokalplan inden et år, der sikrer, at bygningerne bevares for eftertiden.

Publiceret 11 July 2019 08:00