Direktør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot Mette Skougaard og forskningschef og museumsinspektør Thomas Lyngby glæder sig til at byde gæsterne velkommen til udstillingen om Dannebrog. Foto: Det Nationalhistoriske Museum

Direktør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot Mette Skougaard og forskningschef og museumsinspektør Thomas Lyngby glæder sig til at byde gæsterne velkommen til udstillingen om Dannebrog. Foto: Det Nationalhistoriske Museum

Dannebrog fejres på Frederiksborg Slot og i Tallinn

Det er ikke kun i Danmark, vi fejrer Dannebrogs fødselsdag. I Tallinn åbner H.M. Dronningen en udstilling om Dannebrog og den fælles historie mellem Danmark og Tallinn

I anledning af 800-året for slaget ved Lyndanisse i Estland, hvor Dannebrog ifølge traditionen kom til syne på himlen, har Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød arrangeret udstillingen 'Dannebrog 800 år'.

På jubilæumsdagen, Valdemarsdag den 15. juni, arrangerer museet en lang række aktiviteter, hvor museets gæster kan få mere at vide om Dannebrog og dets historie. Samme dag åbner museet sammen med bymuseet i Tallinn en udstilling om flaget i Estland.

Valdemarsdag

Når museet slår dørene op lørdag den 15. juni bliver det en dag med Dannebrog i centrum. Museets gæster indbydes til en vandring med flagets historie som tema.

"Vi begynder i 1219, da Valdemar Sejr ifølge legenden modtog fanen som et tegn fra Gud, og går videre med nedslag i brugen af Dannebrog som militært banner, kongens tegn og frem til 1800-årene, hvor alle danskere tog brugen af flaget til sig, og det blev nationens vigtigste symbol. Museet arrangerer dagen igennem omvisninger, men du kan også selv gå på opdagelse i Dannebrogs historie," skriver museet i en pressemeddelelse.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot arrangerer en stor udstilling om Dannebrog i anledning af 800-året for slaget ved Lyndanisse i Estland. Foto: Det Nationalhistoriske Museum

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot arrangerer en stor udstilling om Dannebrog i anledning af 800-året for slaget ved Lyndanisse i Estland. Foto: Det Nationalhistoriske Museum

For de mindste er der i anledning af jubilæet lavet en sporleg, hvor børn på en inddragende og underholdende måde kan få mere at vide om det flag, de allerede kender.

Danmarkshistorien bliver også levende på andre måder, når man i slottets riddersal kan opleve såvel herskabsdans som folkedans, og i Englesalen vil der være en dragtkavalkade, hvor man møder historiske personer gennem deres klæder og får fortalt om deres dramatiske livsskæbner.

Fælles konger med Estland

Udstillingen fortæller historien fra Danmark blev kristnet, til de danske konger selv drog ud for at omvende hedninger og herunder underlagde sig Estland. Danmark og Estland havde fælles konger gennem mere end 100 år, fra 1219 til 1346.

Paven sanktionerede allerede i 1100-årene de danske kongers omvendelsesarbejde omkring Østersøen. De militære operationer blev derfor regnet for korstog. Danske kyster blev udsat for angreb og plyndringer af de hedenske vendere, der boede i det nuværende Nordøsttyskland. Det var de baltiske korstog med til at sætte en stopper for, ligesom den danske kongemagt øjnede muligheder for at udstrække sit herredømme til nye landområder.

I 1169 erobrede Valdemar den Store øen Rügen, hvor venderne ved Arkona havde deres hovedfæstning og vigtigste helligdom for guden Svantevit. Valdemar den Stores søn og efterfølger, Knud den VI, fortsatte kampen mod Venderne og drog i 1197 på korstog i Estland. Den følgende konge, Valdemar Sejr, fulgte i sin broder Knud den VI’s fodspor. I 1219 lykkedes det Valdemar Sejr at erobre Estland. Det afgørende slag var det ved Lyndanisse. Her anlagde kongen en borg, hvoromkring der opstod en by, Tallinn, der egentlig betyder dansker-byen, og som i dag er Estlands hovedstad.

Her ses en skitse til Volmerslaget, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen.

Her ses en skitse til Volmerslaget, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen.

De baltiske korstog og det danske herredømme i Estland er velbelyst i de historiske kilder, men beretningen om Dannebrogs fald fra himlen kendes først fra danske historikeres beretninger fra begyndelsen af 1500-årene. De hævdede at citere fra gamle, nu tabte kilder. Det er ikke usandsynligt, at et korsbanner var til stede under kampene i Estland, for beslægtede faner blev brugt at samtidens korsfarere. Men første gang vi med sikkerhed får bekræftet at en dansk konge brugte Dannebrog er i 1300-årene, hvor det vises som et af Valdemar Atterdags våbenmærker og kaldes ”Denenbrock”. Det var den samme konge, der i 1346 afhændede Estland, da landet blev solgt til den tyske ridderorden, hvorved kongen tilvejebragte en del af de penge, som han brugte til at indfri det dengang pantsatte Danmark.

Særudstilling i Tallinn

Dannebrog og den fælles historie har skabt tætte bånd mellem Danmark og Estland. Tallinns lille byvåben er et rødt skjold med et gennemgående kors i sølv, og Dannebrog er i det hele taget synligt mange steder i byen. Tallinns store byvåben indeholder fra gammel tid de tre blå danske løver på gylden baggrund – et våben som det vides, at de danske konger allerede førte på Knud VI’s og Valdemar Sejrs tid. I dag er det også Estlands nationalvåben.

Den fælles historie og de fælles symboler har haft varig betydning både i Estland og i Danmark. I fællesskab med bymuseet i Tallinn arrangerer Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg en udstilling, der på Valdemarsdag åbnes i Tallinn af H.M. Dronningen. Udstillingen fortæller om de baltiske korstog, slaget ved Lyndanisse, den dansk-estiske fælles tid og det fælles symbol, Dannebrog.

Dagens program

  • 10.00-16.30: Åbent i Børnenes Danmarkshistorie m. aktiviteter
  • 11.00: Danseopvisning m. folkedans og herskabsdans i Riddersalen
  • 12.00: Omvisning i særudstillingen “Dannebrog 800 år”
  • 13.00: Historisk fortælling og dragtkavalkade i Riddersalen
  • 14.00: Foredrag v. Torben Kjersgaard Nielsen i Rosen
  • 15.00-16.45: Smagsprøver på øl i Rosen
  • 15.30: Omvisning i særudstillingen “Dannebrog 800 år”

Publiceret 12 June 2019 16:00