Fra venstre Hanne, Rene og Marianne, der alle tre er tovholdere for gruppen.

Fra venstre Hanne, Rene og Marianne, der alle tre er tovholdere for gruppen.

Netværket Broen - en vej til forandring og trivsel

Ny åben trivselsgruppe er et tilbud til voksne, som blandt andet er i et behandlings- eller sygdomsforløb

Netværket Broen er en åben trivselsgruppe, der tilbyder et nyt fællesskab for voksne over 18 år, som er i et recovery-forløb eller har afsluttet et behandlings- eller sygdomsforløb. Det første møde bliver afholdt 12. juni i Frivilligcenter Hillerød og derefter afholdes møderne samme sted hver onsdag aften.

"I Netværket Broen har deltagerne mulighed for at dele erfaringer, glæder og sorger med ligesindede, der genkender de udfordringer, vi står overfor, når vi rammes af en krise, der gør ondt i sindet," skriver gruppen i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Netværket Broen er selvstyrende og baseret på deltagernes ønsker og dialog om de erfaringer, der bringes op fra dagligdagen, og som fylder for den enkelte. Det handler om procesarbejde og ikke om at fikse hurtige løsninger."

I fællesskab med andre

”Forandringsprocesser sker næsten aldrig i et vakuum, men i fællesskab med andre, enten i en selvhjælpsgruppe eller andre steder, hvor mennesker er sammen. Derfor handler Netværket Broen også om at sætte ord på og erkende egne udfordringer,” forklarer Hanne Skov Kadziola, der er initiativtager og én af tre tovholdere for gruppen. Hanne har selv brugererfaring fra socialpsykiatrien og en uddannelse som peer.

Udgangspunktet er hjælp til selvhjælp og ikke terapi. Der er ikke tilknyttet psykologer eller andet fagpersonale til gruppen. Principperne ved møderne er blandt andet en tovholder, der leder mødet, tavshedspligt og respekt for den som deler ud af erfaringerne.

Alle deltagerne forpligter sig overfor de andre deltagere ved at møde op så ofte som muligt og melde afbud, hvis man bliver forhindret. Som en del af møderne bliver deltagerne introduceret til aktiviteter og fællesskaber i og omkring frivilligcenteret.

Gruppen kan kontaktes gennem Frivilligcenter Hillerød på epost@frivilligcenter-hillerod.dk.

Kapp

Publiceret 11 June 2019 16:00