Skoleleder Torbjørn Berg fra Sputnik og Projektleder Benedicte Guts fra HF & VUC Nordsjælland har samarbejdet om HF-IN siden starten i 2017. Pressefoto: Mikkel Hindhede/HF & VUC Nordsjælland

Skoleleder Torbjørn Berg fra Sputnik og Projektleder Benedicte Guts fra HF & VUC Nordsjælland har samarbejdet om HF-IN siden starten i 2017. Pressefoto: Mikkel Hindhede/HF & VUC Nordsjælland

HF for psykisk sårbare unge er kommet for at blive

HF & VUC Nordsjælland overtager det fulde ansvar for HF-uddannelse for unge med angst eller autisme

uddanelse Det treårige uddannelsesforløb HF-IN, som retter til unge med angst, depression eller autisme, er nu klar til at stå på egne ben.

Siden januar 2017 har HF-IN været et samarbejde mellem Hillerødskolerne HF & VUC Nordsjælland og Skolen Sputnik. Med udgangen af skoleåret ophører samarbejdet, og HF & VUC Nordsjælland, som ligger på Milnersvej i Hillerød, overtager ansvaret for det populære HF-tilbud.

"Vi har lært utroligt meget af starte HF-IN op sammen med Sputnik, og vi kommer også til at samarbejde i fremtiden. Men i 2020 skal HF-IN overgå fra at være et EU-projekt til at være en fast del af HF & VUC Nordsjællands uddannelsestilbud. Derfor har det været nødvendigt at knytte uddannelsen til én organisation,” udtaler rektor for HF & VUC Nordsjælland Trine Larsen i en pressemeddelelse.

Ansvar for mentorer

Med HF-IN overtager HF & VUC Nordsjælland også ansvaret for den mentor-ordning, der har været med til at gøre HF-IN til en succes. Mentorerne har tidligere har været ansat i samarbejde mellem Sputnik og HF & VUC Nordsjælland, der sammen har udviklet modellen for mentorstøtte til HF-IN-klasserne. I fremtiden bliver det alene HF & VUC Nordsjælland, der kommer til at have ansvar for mentorordningen.

"Vi synes, at HF-IN er en oplagt del af vores HF-tilbud. Det er jo netop en af vores opgaver at lave gode tilbud til dem, som ikke passer ind i de store, mainstream uddannelsestilbud. Sammen med den kommende HF for ordblinde, HFO, bygger vi videre på vores tilbud til unge med særlige behov," udtaler Trine Larsen.

Ansøgningsfristen til næste års HF-IN er 1. marts 2020.

HF-IN:

Er et 3-årigt forløb for unge der er diagnosticeret med angst, depression eller indenfor autismespektret –eller af andre grunde er psykisk sårbare.

Har eksisteret siden 2017 i Hillerød, og i øjeblikket er 50 unge i gang med at gennemføre en ungdomsuddannelse på HF-IN.

Er blevet til i samarbejde mellem HF & VUC Nordsjælland og Sputnik.

På HF-IN har alle klasser tilknyttet en mentor, der hjælper med undervisningen og klassens sociale liv.

Publiceret 10 June 2019 06:00