Visualisering af det kommende hotel på Markedspladsen i lokalplansforslaget, Mikkelsen Arkitekter

Visualisering af det kommende hotel på Markedspladsen i lokalplansforslaget, Mikkelsen Arkitekter

Nu sendes hotelplanerne på Markedspladsen i høring

Et enigt byråd sendte onsdag lokalplansforslaget for byggeriet af et hotel og boliger på Markedspladsen i høring frem til august

Af
Mette Dolmer Thygesen

byggeri Et enigt byråd sendte onsdag aften lokalplanforslaget for hotelbyggeriet på Markedspladsen i høring hos borgerne.

"Nu er vi endelig klar med et lokalplanforslag. Det har jo været til behandling i udvalget nogle gang, og det første forslag var vi som bekendt ikke så begejstrede for. Men dette forslag passer meget bedre ind i bystrukturen," sagde Dan Riise (V), som er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, på byrådsmødet.

Det var tilbage i december 2016, at byrådet besluttede at sælge Markedspladsen til pensionselskabet PFA med henblik på at bygge både hotel eller kongrescenter, boliger og butikker på grunden. I det oprindelige forslag kunne der bygges i op til syv etager, men siden er lokalplansforslaget indskrænket til, at der højest kan bygges i fem etager - og desuden udgår muligheden for at bygge butik.

"Vi har lyttet til borgerne, og vi har været og er i løbende dialog med bygherre og arkitekter. Så jeg er glad for, på vegne af et enigt udvalg - at sende lokalplanforslaget i høring," sagde Dan Riise.

Upåvirket slot

Sammen med lokalplansforslaget er også en miljøvurdering sendt i høring. Her har forvaltningen vurderet, hvordan byggeriet spiller ind på miljøet, herunder de kulturhistoriske forhold - altså Frederiksborg Slot som ligger cirka 120 meter derfra.

Her vurderes det, at selvom der er tale om en høj bebyggelse, så er det "kun enkelte dele / punkter af de offentligt tilgængelige dele af Frederiksborg Slot, der visuelt påvirkes af bebyggelsen. Man vil stadig kunne opleve slottet forholdsvis upåvirket i forhold til den nuværende situation og uforstyrret af udefrakommende synspåvirkninger".

Der er ingen bevaringsværdige bygninger på pladsen, men den har fra 1844 været en åben plads, som tidligere blev brugt til store kreaturmarkeder for særligt heste og kvæg seks gange om året. Markederne var med til at etablere Hillerød som en handelsby.

Også trafikken har forvaltningen set nærmere på, og det vurderes, at der er kapacitet til den mængde trafik, som projektet - uden butikker - vil generere.

Flytte busholdepladser

Der findes i dag busholdepladser på Markedspladsen, og disse skal flyttes til en anden placering, når byggeriet går i gang.

"Forvaltningen er i dialog med slottet om en mulig flytning af busser, så vi fastholder så mange p-pladser som muligt på Markedspaldsen. Det får I mere information om, når og hvis der kommer noget ud af dialogen," sagde Dan Riise på mødet.

Lang og sej proces

Peter Langer fra SF glædede sig over samarbejdet mellem partierne i udvalget:

"Det har været en lang og sej proces, siden et enigt udvalgt solgte Markedspladsen til PFA for 10 millioner kroner. Det har været en lukket proces, og der gik et halvt år, før der kom nogle tegninger ud. Nogle af mine byrådskolleger troede, det var et skitseforslag, men bygherren tog det mere alvorligt med et egentlig projekt med røde sten i op til syv etager. Men så tog et enigt udvalg handsken op og arbejdede konstruktivt med sagen," sagde han og fortsatte:

"I SF havde vi fire krav: Det skulle være lysere, lavere, overholde kommuneplan og så skulle vi bevare træerne ud til Slangerupgade. Vi kunne have sagt nej til projektet - at vi helst ville have den kønne Markedspladsen, som den ligger i dag. Men så ville vi have en dårlig sag. For vi har modtaget de 10 millioner kroner og givet PFA byggeretten. Så vi har forpligtet os i byrådet, fordi vi har sagt ha til aftalen. Nu sender vi forslaget i høring, så vi kan høre borgernes mening. Jeg er spændt på, hvad folk siger til det. Jeg synes, vi er kommet godt igennem med planen, men der kan selvfølgelig stadig komme nogle gode forslag på banen, og så ser vi på dem".

Forslaget er i høring frem til 6. august, og kommunen inviterer til borgermøde 11. juni kl. 19-21.

Publiceret 05 June 2019 06:05