Målet er, at opfiske mindst 80 procent af bestanden af brasen og skalle for at genetablere søens ligevægt. Foto: Martin Warming

Målet er, at opfiske mindst 80 procent af bestanden af brasen og skalle for at genetablere søens ligevægt. Foto: Martin Warming

Livet skal tilbage i Teglgårdssøen

Teglgårdssøens skaller og brasen går en usikker fremtid i møde

Hillerød Kommune er gået i gang med at opfiske skaller og brasen i Teglgårdssøen.

Kommunen er forpligtet til at sørge for, at vandkvaliteten i søer og vandløb lever op til loven, og forleden startede fiskeriet efter især brasen i Teglgårdssøen, og der er derfor blevet sat garn op flere steder i søen. Senere på året vil der blive fisket efter skaller.

"Når der er færre brasen og skaller, betyder det, at der er bedre vilkår for dafnier og andre krebsdyr, som lever af søens alger. Når der er færre alger, bliver søen mere klar. Som en ekstra gevinst vil rovfisk som aborrer og gedder få bedre levebetingelser, da de jager ved hjælp af synet, og dermed bedre kan se deres bytte. Rovfiskene er vigtige for søens økosystem, da de hjælper med at holde bestanden af brasen og skaller nede," skriver kommunen på sin hjemmeside.

80 procent skal væk

Selve fiskeriet vil foregå over to år, og målet er, at opfiske mindst 80 procent af bestanden af brasen og skalle for at genetablere søens ligevægt.

For at sikre bedre lysforhold for den øvrige undervandsvegetation, vil der samtidig blive skåret åkander, da de skygger, oplyser kommunen.

Det er Fiskeøkologisk Laboratorium fra Helsingør, der står for fiskeriet og skæring af åkander.

mw

Publiceret 23 May 2019 08:00