Hvor skal turistbusserne holde, når der skal bygges på Markedspladen? Det inviterer Hillerød Bys Lokalråd til debatmøde om på mandag. Arkivfoto: Martin Warming

Hvor skal turistbusserne holde, når der skal bygges på Markedspladen? Det inviterer Hillerød Bys Lokalråd til debatmøde om på mandag. Arkivfoto: Martin Warming

Borgermøde om turister og busholdepladser: Vil flytte busser til Tromlepladsen

Hillerød Bys Lokalråd inviterer til åbent debatmøde i Kedelhuset om, hvor busserne skal holde i fremtidens Hillerød

Under overskriften 'Turister og busholdepladser' afholder Hillerød Bys Lokalråd borgermøde mandag 20. maj kl. 19 i Kedelhuset, Fredensgade 12 B (bag biblioteket) i Hillerød.

Ud over foreningens medlemmer og andre interesserede borgere har lokalrådet indbudt en række organisationer og personer, som har en særlig interesse i det, de vil fremlægge, nemlig byrådet, Visit Nordsjælland, Frederiksborg Slot, Slots- og Kulturstyrelsen, Kongernes Nordsjælland, Naturstyrelsen Nordsjælland, Hillerød Byforum og Hillerød Sportsrideklub.

Hovedpunkterne på mødet er: Hvorfor arbejder byrådet stadig for bevarelse af busparkering midt i byen? Vil det ikke være en god idé at flytte busparkeringen op til Tromlepladsen hvor eventuel videre buskørsel til Fredensborg og Helsingør kan ske uden at køre gennem bymidten?

Ud over busparkering på Tromlepladsen foreslår lokalrådet, at at der kan etableres servicebygning med toiletter, kiosk mv., borde og bænke under halvtag, holdeplads for shuttle el-bus til slottet, holdeplads for hestevognskørsel, holdeplads for cykeltaxa, cykeludlejning, rasteplads for ryttere, græsningsareal for heste, halvtag for hestevogne og informationstavler om Hillerød.

Foreningens synspunkter og ideer vil blive fremlagt i en PowerPoint-præsentation til mødet.

Der er gratis vand til alle.

"Mød op og giv dit synspunkt til kende," lyder det fra lokalrådet.

Publiceret 16 May 2019 05:00