Visualisering af det kommende hotel på Markedspladsen i lokalplansforslaget, Mikkelsen Arkitekter

Visualisering af det kommende hotel på Markedspladsen i lokalplansforslaget, Mikkelsen Arkitekter

Hotelplaner på Markedspladsen rykker nærmere: Se de nye illustrationer

Arkitekturudvalget skal onsdag se nærmere på et spritnyt lokalplansforslag for hotelbyggeriet på Markedspladsen

Af
Mette Dolmer Thygesen

Byggeriet af et hotel og boliger i fem etager på Markedspladsen midt i Hillerød tager nu et skridt mere mod at blive til virkelighed.

På deres møde onsdag skal politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget nemlig diskutere, om de vil anbefale Økonomiudvalget at sende et nyt lokalplansforslag for grunden i høring hos borgerne.

"Forslaget ligner meget det, der var i forhøring, så der er ikke noget, der er kommet som en overraskelse for os. Det ligner det, vi forventede. Så skal vi finde ud af, om vi synes, det er en god idé at sende forslaget i høring," siger formand Dan Riise fra Venstre.

Syv etager forkastet

Det var i 2016, at byrådet besluttede at sælge Markedspladsen i håb om, at nogle vil bygge et hotel i byens centrum. Siden blev et forslag om at bygge i syv etager forkastet. Forvaltningen vurderer, at "det nye projekt i højere grad er tilpasset Slangerupgades profil, både set inde fra og ude fra slottet, end tilfældet var med det oprindelige forslag," skriver de i sagsfremstillingen.

Planen er, bebyggelsen skal trækkes så langt fra Slangerupgade som muligt, så der bliver plads til at bevare trærækken langs Slangerupgade, så der kan anlægges et torveareal ud mod gaden.

Tættere på

Der bliver mindre plads til at anlægge parkeringspladser end i det første projekt, men siden er også muligheden for anvendelse til butiksformål taget ud af projektet. 50 p-pladser er planlagt til at blive etableret i kælderen, og derudover er der planlagt yderligere 25 offentligt tilgængelige P-pladser, hvilket forvaltningen vurderer, er tilstrækkeligt.

"Illustrationerne er mere præcise nu, og vi er tættere på, at projektet bliver til virkelighed, end vi har været længe," siger Dan Riise.

Hvis udvalget og derefter Økonomiudvalget og byrådet godkender at sende forslaget i høring, sker det fra 4. juni til 6. august, og et borgermøde afholdes 11. juni.

Publiceret 07 May 2019 15:00