Jørgen Jacobsen og Harald Knudsen er to af de jægere, der er klar til at regulere rågebestandene i Hillerød fra den 1. maj Foto: Martin Warming

Jørgen Jacobsen og Harald Knudsen er to af de jægere, der er klar til at regulere rågebestandene i Hillerød fra den 1. maj Foto: Martin Warming

Jægere går til kamp mod plagsom fugl

De larmer, skider og skriger fra morgen til aften - men den 1. maj går jagten ind på rågerne

Af
Martin Warming

Rågen er normalt en fredet fugl, men fra den 1. maj til den 15. juni får den plagsomme fugl kamp til stregen. Her må jægerne nemlig - hvis man har fået en tilladelse - skyde råger for at regulere bestanden.

Og det er der mange, der er glade for. Råger kan nemlig være særdeles generende. De skriger og larmer fra tidlig morgen til sen aften, og mange Hillerød-borgere føler sig generet af den sorte kragefugl.

Rundt omkring i Hillerød by og Hillerød Kommune er der en del rågekolonier i høje træer. Når kolonierne er på de kommunale arealer, forsøger Hillerød Kommune at gøre noget ved det i samarbejde med jægerne i Hillerød Kommune.

Andre steder er rågerederne i træer på private arealer, og her hjælper jægerne også gerne grundejerne med at reducere støjplagerne fra rågerne.

"Råger er i henhold til jagtloven fredede, men hvis fuglene er til stor gene, kan der opnås tilladelse til at skyde ungerne i perioden 1. maj til 15. juni, når de sidder i træerne udenfor rederne. Det kaldes regulering," fortæller Jørgen Jacobsen, der er formand for Jægerrådet i Hillerød Kommune.

Skal have tilladelse

Det kræver dog en tilladelse fra Naturstyrelsen. Tilladelsen forudsætter, at rederne er i nærheden af boliger, og det er kun grundejeren, der kan søge om reguleringstilladelse. Det er ikke svært, og Jægerrådet hjælper gerne med at udfærdige en ansøgning, siger Jørgen Jacobsen.

Alle medlemmer af jagtforeningerne i Hillerød Kommune inviteres til at deltage i reguleringen. Normalt er der 30 til 35 jægere, der melder sig til at reducere støjplagen.

"Jægerne inddeles i hold, der på skift udfører reguleringen. Hvert hold ledes af en holdleder, der ser til, at det foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Alle deltagerne instrueres inden den 1. maj om, hvordan reguleringen skal foregå, og der er specielt fokus på sikkerheden i denne instruktion, da reguleringen foregår på arealer med offentlig færdsel eksempelvis i Slotsparken og tæt på bebyggelse. Derfor er det afgørende, at der er fokus på sikkerheden. Jægere, der deltager i reguleringen, er afmærkede med orange veste, så de er let genkendelige," siger jægerrådsformanden.

Smager godt

Rågeunger smager i øvrigt vældigt godt og kan tilberedes på forskellige måder, tilføjer Jørgen Jacobsen.

Udover at reducere støjgener fra rågekolonier tilkaldes jægere fra Jægerrådets reguleringskorps også til andre opgaver. Det kan eksempelvis være fjernelse af ræve med skab og mink, hvor disse er trængt ind i beboelse eller opholder sig i umiddelbar nærhed af beboelse eller hønsegårde.

Hjælpen fra jægerne til kommunens borgere er gratis.

Hvis man generes af råger - eller andre dyr (dog ikke rotter) - kan man kontakte formanden for Jægerrådet Jørgen Jacobsen på telefon 61 72 70 28 eller på e-mail jjacpost@hotmail.com.

Publiceret 25 April 2019 05:00