Lektiecafeer landet over, bl.a. på Hillerødsholmsskolen, giver børn større selvtillid, viser ny undersøgelse. Pressefoto

Red Barnet Ungdoms læringscafe og aktiv læring på Al Hilal Skolen, Svanevej 3, København NV. © Thomas Arnbo Stationsvej 8, 1. 2791 Dragør Denmark

Ny undersøgelse: Alternative lektiecaféer øger børns trivsel

Frivillige i lektiecafe på Hillerødsholmskolen gør en forskel, viser ny undersøgelse

frivillige En ny evaluering fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (VIVE) viser, at Red Barnet Ungdoms alternative lektiecaféer styrker socialt og udsatte elevers trivsel og faglige selvtillid. Hillerødsholmskolen i Hillerød er et af de steder, hvor eleverne kan få alternativ hjælp til skolegangen i en læringscafé.

Organisationen driver i alt 50 læringscaféer landet over.

Aktiv læring

Læringscaféerne fungerer som en slags alternative lektiecaféer, der fokuserer på aktiv læring, anderledes og sjove læringsmetoder og på at give børn personlige og faglige succeser.

”Idéen bag Red Barnet Ungdoms læringscaféer er, at mange børn lærer bedst ved at bruge hele kroppen, deres kreativitet og lyst til at lege. Det særlige ved læringscaféerne er, at de skaber et trygt rum for de elever, der har brug for ekstra opmærksomhed, og at der både er fokus på børnenes sociale, personlige og faglige udvikling. Det giver nemlig god mening ikke kun at fokusere på den traditionelle lektiehjælp, hvor elever sidder foroverbøjet over en bog eller computer,” siger Astrid Engberg, national chef i Red Barnet Ungdom.

Højere trivsel

Den nye evaluering viser, at elever, der er kommet i en læringscafé i seks måneder, vurderer deres skoletrivsel til at være 18 procentpoint højere end dem, der lige er startet i en læringscafé. Samme tendens ses i vurderingen af elevernes faglige selvtillid, hvor forskellen er på ti procentpoint.

Læringscaféerne er opdelt efter klassetrin, så der både eksisterer læringscaféer for de yngste og de ældste elever. Især blandt afgangselever i grundskolen er skoletræthed et kendt problem, og derfor er et af evalueringens mest opsigtsvækkende resultater, at den største positive udvikling ses blandt de ældste elever.

Læringscaféerne er en del af et partnerskab med Egmont Fonden, som skal give 5.000 børn mod på skolelivet ved at engagere 3.500 unge frivillige i 120 læringscaféer og i Red Barnet Ungdoms hjemmelektiehjælps-indsats Lektievenner.

Publiceret 22 April 2019 08:00