Illustration af det kommende byggeri med etageboliger, detailhandel og parkering på Elgigantens grund ved Føtex i Hillerød. Illustration fra startredegørelsen

Illustration af det kommende byggeri med etageboliger, detailhandel og parkering på Elgigantens grund ved Føtex i Hillerød. Illustration fra startredegørelsen

Byplanudvalg siger ja tak til boligprojekt på Elgigantens grund

Bygherre ønsker at opføre 90 nye boliger på grunden, hvor Elgiganten ligger i dag, over for Føtex. Projektet indeholder parkering i kælderen og mulighed for handel

Af
Mette Dolmer Thygesen

Omkring 90 nye lejligheder på mellem 35 og 135 kvadratmeter.

Det er, hvad bygherren bag et nyt boligprojekt på grunden over for Føtex, hvor Elgiganten ligger i dag, ønsker at opføre.

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget valgte på deres møde onsdag at nikke ja til, at den startredegørelse, parterne har udarbejdet om projektet, kan blive sendt videre til Økonomiudvalgets vurdering. Der er dermed politisk opbakning til, at en lokalplan om byggeprojektet sættes i gang:

"Vi anbefaler, at projektet sættes i gang, så vi får en borgerhøring om det. Vi synes, det er et godt projekt, som moderniserer kvarteret en hel del. Det er et projekt, som ligger godt i spil med byen, og det går godt op med Frederiksbro på den anden side af Roskildevej," siger udvalgsformand Dan Riise fra Venstre.

Parkering og handel

Ejendommen ejes af Jysk Holding A/S, som har fået Arkitema Architects til udarbejde materialet til projektet, som indeholder både detailhandel, parkering og etageboliger. Projektet omfatter en bygning, hvor kælderetagen udnyttes til parkering. I stueetagen skal der være både yderligere parkering, detailhandel og enkelte boliger omkring et centralt opholdsareal. Bygningen skal ifølge planen blive mellem to og fire etager på en maksimal bygningshøjde på 16 meter. Bygherren ønsker at opføre bygningen i lyse, grå toner med facader med mursten som hovedmateriale.

Vi synes, det er et godt projekt, som moderniserer kvarteret en hel del. Det er et projekt, som ligger godt i spil med byen

Jysk Holding A/S vil bygge detailhandel, parkering og etageboliger på grunden, hvor Elgiganten ligger i dag mellem Herredsvejen og Munkeengen. Illustration fra startredegørelsen

Jysk Holding A/S vil bygge detailhandel, parkering og etageboliger på grunden, hvor Elgiganten ligger i dag mellem Herredsvejen og Munkeengen. Illustration fra startredegørelsen

Bygningens etageareal er opgjort til i alt 10.360 kvadratmeter, hvoraf boligerne udgør 7.770 kvadratmeter og detailhandelen 2.590 kvadratmeter.

Bidrage positivt

Ejendommen fremtræder i dag "noget forsømt med den eksisterende butiksbebyggelse (Elgiganten)," vurderer forvaltningen i sagsfremstillingen:

"Den foreslåede bebyggelse vil, med sin blanding af boliger og detailhandel, give en passende overgang fra det kommende boligområde Frederiksbro til den øvrige bymidte," skriver forvaltningen, som også vurderer arkitekturen som "moderne, men dog forholdsvis stille", og mener, at bygningen vil "bidrage positivt til det samlede indtryk af Munkeengen".

Det var politikerne altså enige i, siger Dan Riise:

"Det ser indtil videre ud til, at projektet har gang på jord, så nu sender vi det i forhøring".

Lokalplanforslaget skal senere behandles og besluttes i byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

Politikerne i arkitekturudvalget forholdt sig positive til projektet, som Arkitema Architects har udarbejdet materialet til. Illustration fra startredegørelsen

Politikerne i arkitekturudvalget forholdt sig positive til projektet, som Arkitema Architects har udarbejdet materialet til. Illustration fra startredegørelsen

Publiceret 09 April 2019 06:00