Det har ikke været nemt at beslutte sig for at hive de 70.000 planter op, men der er ingen vej udenom, fortæller slotsgartner John Nørgaard Nielsen. Foto: Martin Warming

Det har ikke været nemt at beslutte sig for at hive de 70.000 planter op, men der er ingen vej udenom, fortæller slotsgartner John Nørgaard Nielsen. Foto: Martin Warming

Ormeangreb for millioner i Barokhaven: 70.000 buksbom skal hives op

Et ormeangreb i Barokhaven kommer til at koste Slots- og Kulturstyrelsen mellem tre og fire millioner kroner

Af
Martin Warming

Buksbom-planterne i Barokhaven har fået orm.

De kongelige monogrammer i Barokhaven ved Frederiksborg Slot skal derfor restaureres, og det betyder, at gartnerne nu går i gang med at hive de knap 70.000 buksbom-planter op for at erstatte dem med nye.

Slots- og Kulturstyrelsen har i en længere årrække kunnet konstatere, at buksbommen er ramt af sygdom. Det er nematoder, mikroskopiske små, skadelige orme, der har spist planternes rødder, og derfor går Slots- og Kulturstyrelsen altså nu i gang med at grave de sygdomsramte planter op og plante en masse nye, sunde buksbom, så monogrammerne igen kan stå som i 1996, da broderiparterret i Barokhaven blev skabt i forbindelse med genskabelsen af Frederik d. 4.’s oprindelige have fra 1720’erne.

Det er fem-seks år siden, at slotsgartnerne opdagede, at der var noget galt med planterne. Det tog dog lang tid, før en norsk forsker endelig fandt ud af, at det er jorden, der er fyldt med de små mikroskopiske orme, der lever af planternes rødder. Slots- og Kulturstyrelsen har forsøgt at bekæmpe nematoderne, men desværre uden det ønskede resultat, og i dag er et stort antal buksbom-planter døde, mens andre er stærkt svækkede.

Der vil blive opsat skilte, der fortæller om arbejdet, i forbindelse med restaureringen. Foto: Martin Warming

Der vil blive opsat skilte, der fortæller om arbejdet, i forbindelse med restaureringen. Foto: Martin Warming

Tre-fire millioner kroner

Og det bliver hverken nogen nem eller billig opgave at slippe af med ormene.

"Vi kan jo ikke bare køre ind med store maskiner og grave planterne op, så det bliver primært med håndkraft og en minigraver", fortæller landskabsarkitekt Christine Waage, der vurderer, at hele operationen kommer til at koste et sted mellem tre og fire millioner kroner.

"Det er jo havens adelsmærke og det mest besøgte område i hele Slotshaven, som både turister og lokale er rigtig glade for. Og en barokhave skal altså bare være i orden og se pæn ud," tilføjer hun.

Landskabsarkitekt Christine Waage vurderer, at det kommer til at koste et sted mellem tre og fire millioner kroner at erstatte de gamle planter med nye. Foto: Martin Warming

Landskabsarkitekt Christine Waage vurderer, at det kommer til at koste et sted mellem tre og fire millioner kroner at erstatte de gamle planter med nye. Foto: Martin Warming

Tager to år

Parterret, som man kalder området med de kongelige monogrammer på, består af fire store felter, som hver især er indrammet af lave buksbomhække og blomsterbede med stauder, sommerblomster, løgplanter og pyramideformede taks. I første omgang bliver det den øverste del af parterret med Christian den 6. og Frederik den 5.'s monogrammer, der kommer til at stå for skud. Her bliver de mange buksbom-planterne hevet op i løbet af de kommende uger, og så skal området ligge brak til næste forår. Simpelthen for at udsulte ormene.

Til næste forår bliver der så sat nye buksbom-planter i jorden, og så kommer turen til den nederste del med Frederik den 4. og Margrethe den 2.'s monogrammer, der altså skal igennem samme tur.

Først i forsommeren 2021 vil hele området være restaureret og klar til at blive genindviet. En begivenhed, der i øvrigt falder sammen med Barokhavens 25-års jubilæum.

Slotsgartner John Nørgaard Nielsen fra Slots- og Kulturstyrelsen håber, at de nye planter, der kommer fra et gartneri i Jylland, vil klare sig bedre end de gamle.

"Planterne lever - om man så må sige - et meget stresset liv, fordi de bliver beskåret ret tid. Det gør dem selvfølgelig også ret sårbare. Fremover vil vi forsøge at beskære dem lidt sjældnere og på nogle andre tidspunkter af året. Vi vil også at bruge en anden og bedre jordtype og bedre gødning, og så bliver planterne ikke sat så tæt for at give dem luft og plads til at vokse sig sunde og stærke," fortæller John Nørgaard Nielsen.

Broderiparterret i Barokhaven blev plantet i 1996 i forbindelse med genskabelsen af Frederik d. 4.’s oprindelige have fra 1720’erne.

Der vil blive opsat skilte, der fortæller om arbejdet, I forbindelse med restaureringen af de kongelige monogrammer.

I første omgang bliver det den øverste del af området, der skal ligge brak i et år. Derefter kommer turen til den nederste del. Foto: Martin Warming

I første omgang bliver det den øverste del af området, der skal ligge brak i et år. Derefter kommer turen til den nederste del. Foto: Martin Warming

Publiceret 28 March 2019 04:00