dav

dav

Hillerød Bys Lokalråd har konstitueret sig

Hillerød Bys Lokalråd afholdt generalforsamling 5. marts, og bestyrelsen har nu konstitueret sig, således at Marianne Løvdal er tilbage på formandsposten.

Næstformand er Karen Kongsted, mens Flemming Munch Mortensen er kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer er Margit Nelson og Anne-Marie Willumsen.

Nuværende formand Tim Karll og Truels Hjort ønskede ikke at genopstille, så lokalrådet ønsker nye bestyrelsesmedlemmer. Der meldte sig ingen til at erstatte de to udgående, og derfor er bestyrelsen reduceret til fem medlemmer.

Publiceret 22 March 2019 15:00