syv 5. Klasser kæmper om, hvem der er bedst i marketing. Pressefoto

syv 5. Klasser kæmper om, hvem der er bedst i marketing. Pressefoto

Den bedste i marketing skal findes

5. klasserne i kommunen kæmper om guld i marketing

Konkurrence Hillerød Handelsskole, Knord gentager succesen fra sidste år og afholder i samarbejde med Hillerød Kommune og kommunens folkeskoler ”Hillerødmesterskaberne i marketing 2019” for 5. klasserne i ugerne op til påske.

For kort tid siden var der kick-off på projektet. 5. klasserne mødtes med detailelever fra Knord, og hver gruppe fik tildelt den virksomhed, de skal arbejde med. Samtidig fik de mulighed for at skabe ideer med deres mentorer, som er detaileleverne.

Påskeklare butikker

Emnet i år er ´Hvem gør Hillerøds butikker mest påskeklar?. Og eleverne skal beskrive en event med spændende aktiviteter for børn, ældre eller familier, og hvordan butikken kan fejre påsken på den mest geniale måde. De skal også udarbejde en plakat, der fortæller og reklamerer for deres event, og de skal producere en tv-reklame.

"Vi har arbejdet med begreberne målgruppe, afsender, modtager og budskab, inden vi kom her i dag. Det er en del af pensum i 5. klasse, så vi tilmeldte os for et år siden. På den her måde tror jeg, at eleverne lærer endnu mere. Det er meget virkelighedsnært og giver et indblik i Hillerøds forretningsliv. Samtidig lærer de også meget af at møde forretningerne og mentorerne,´ fortæller Annemarie Nedenskov, som er lærer på Sophienborgskolen.

Syv klasser tilmeldt

I uge 15 præsenterer alle 5. klasserne deres arbejde for handelsskolens lærere og elever og for dommere fra erhvervslivet i Hillerød. Der er tilmeldt syv klasser – og 27 forretninger i Hillerød står klar til at modtage dem.

Publiceret 20 March 2019 17:00