Arkivfoto

Arkivfoto Ritzau Scanpix

22 medlemmer fundet til nyt nationalparkråd

Nyt nationalparkråd på plads

natur Bestyrelsen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland har fundet 22 rådsmedlemmer blandt de 81 foreninger, der havde valgt at indstille en kandidat til nationalparkrådet.

Bestyrelsen er gået efter kandidater med en særlig viden og stor lokal opbakning bag sig, oplyser bestyrelsen i en pressemeddelelse, og har sammensat et råd, der geografisk spænder over hele nationalparken.

Fra Hillerød Kommune har blandt andre Ole Hjort Caspersen fra Kulsviergården og Lokalrådet i Alsønderup, Erik Helmer Petersen fra C4, Ole Lass Jensen fra Museum Nordsjælland, Louise Roum fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Hillerød og Mette Aaskov Knudsen fra Skovskolen fået en plads i rådet.

"Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke for den store interesse, som der har været for at få en plads i det nye nationalparkråd. Det tegner godt for nationalparken med et så stort lokalt engagement. Det har været svært at vælge blandt de mange ansøgere, og vi håber, at man, selvom man ikke har fået en plads i rådet, stadig har lyst til at deltage i at udvikle nationalparken, f.eks. ved at komme med ideer til projekter," udtaler bestyrelsesformand Carl Bruun.

To åbne pladser

Bestyrelsen har valgt at holde to pladser i rådet åbne, hvis det undervejs viser sig, at der er brug for flere kompetencer i rådet.

Rådets første opgave bliver at vælge en formand og næstformand. Det sker på rådets første møde, som afholdes i februar eller marts måned. Derudover skal de vælge de to rådsmedlemmer, som skal have plads i nationalparkbestyrelsen.

Rådet skal rådgive nationalparkbestyrelsen i større sager, bidrage til, at nationalparken bliver lokalt forankret, og foreslå og udvikle projekter.

Mdt

Publiceret 04 February 2019 17:00