Kent Graugaard, der bor i Østervang, efterlyser større brandsikkerhed efter flere brande i ejendommen. Foto: Anne Lønstrup

Kent Graugaard, der bor i Østervang, efterlyser større brandsikkerhed efter flere brande i ejendommen. Foto: Anne Lønstrup

Beboer i Østervang efterlyser større brandsikkerhed

Der er ingen brandslukkere eller brandalarm i det almennyttige boligselskab, Østervang. Det er kun et spørgsmål om tid, før det går galt, mener beboer

Af
Anne Lønstrup

brandsikkerhed I de to år Kent Graugaard har boet i Østervang, har der været to brande. Én var påsat, mens en anden opstod i et køkken i en naboopgang.

”Pludselig banker politiet på vores dør og siger, at vi skal pakke de vigtigste ting og se at komme ud,” fortæller Kent Graugaard.

Ilden nåede at udbrænde flere lejligheder, før brandvæsenet fik den slukket. Men oplevelsen af at blive evakueret fra en brændende opgang sidder stadig i Kent Graugaard og hans kæreste.

”Vi er altid klar til at forlade lejligheden meget hurtigt med vores to katte, pas og de vigtigste ting. Min kæreste er meget bange for en ny brand, og jeg er selv bekymret, for jeg mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før der opstår brand i Østervang igen,” siger Kent Graugaard.

Forståelig bekymring

Derfor skrev han i september til udlejningsselskabet DAB og efterlyste brandslukningsmateriel i Østervang. Han fik svar fra driftschef Thomas Hegelund Lykke, som mente, at Kent Graugaards bekymring var forståelig i betragtning af, at der for nylig havde været en større brand i ejendommen. Men, lød tilføjelsen, ”ejendommen opfylder alle brandtekniske forskrifter.”

Det er efterladenskaber som dette bål på kældergulvet, der gør Kent Graugaard bekymret.

Det er efterladenskaber som dette bål på kældergulvet, der gør Kent Graugaard bekymret.

Kent Graugaard har også været i kontakt med Hillerød Kommune, som opfordrede ham til at kontakte boligforeningen.

”DAB skrev, at de havde orienteret min afdelingsbestyrelse om min mail med henblik på, om de eventuelt ønsker ekstra tiltag i afdelingen. Jeg har ikke set nogen tegn på, at bestyrelsen har taget sagen op, men jeg mener også, at ansvaret for brandsikkerhed må ligge på et højere sted,” siger Kent Graugaard.

Nytårsraket i kælder

Han har her efter nytår henvendt sig til DAB i en ny mail, hvor han efterlyser handling. Baggrunden er, at han den 30. december tæt på sit kælderrum fandt rester fra reklamer, som der var blevet set ild til. Der var også sorte mærker på væggen, hvor en antændt nytårsraket havde ramt væggen. Resterne af raketten lå tilbage på kældergulvet.

”Der foregår mange brandfarlige ting i kælderen. Jeg bliver bekymret, når jeg ser folk med en cigaret og en vinkelsliber, hvor gnisterne flyver rundt i et rum, hvor der også kan være brandfarlige væsker. Ofte efterlader folk også gammelt tøj i en bunke på gulvet i forventning om, at varmemesteren og hans folk fjerner det. Folk står tit og ryger cigaretter hernede, og jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid, før der går brand i ejendommen igen,” siger Kent Graugaard.

Ingen brandslukkere og alarmer

Han ønsker, at der kommer brandslukkere og alarmer, som går direkte til brandvæsenet i tilfælde af brand.

”Der er ikke pulverslukkere i opgangene og heller ingen brandtrappe. Det kan godt være, at brandregulativerne er opfyldt, men der er efter min mening behov for at øge brandsikkerheden,” siger Kent Graugaard, der selv bor på 3. sal.

Han har tidligere kørt for Dansikring som vagt, og han ved, at det kan have alvorlige konsekvenser at tage for let på brandsikkerhed.

Det var dette syn, der fik Kent Graugaard til igen at skrive til DAB om manglende brandsikkerhed i ejendommen.

Det var dette syn, der fik Kent Graugaard til igen at skrive til DAB om manglende brandsikkerhed i ejendommen.

Publiceret 16 January 2019 06:00