Hillerød Forsyning informerer nu borgerne om de takster, de bliver præsenteret for i 2019. Affaldstaksterne er dog endnu ikke på plads. Arkivfoto: Jbt

Hillerød Forsyning informerer nu borgerne om de takster, de bliver præsenteret for i 2019. Affaldstaksterne er dog endnu ikke på plads. Arkivfoto: Jbt

Varmen bliver 17 procent dyrere i Hillerød

Varmeregningen bliver større her i 2019, hvor nye takster er indført. Til gengæld falder prisen for vand og vandafledning

takster Det bliver en del dyrere at varme sin bolig op her i Hillerød i 2019. Ved årsskiftet trådte Hillerød Forsynings nye takster nemlig i kraft, og prisen for varme stiger med 16,7 procent, oplyser forsyningen i en pressemeddelelse.

"Vi har arbejdet ihærdigt på at begrænse eventuelle takststigninger, og vi er tilfredse med, at den samlede pris for vores forsyningsleverancer ligger under 2014-niveau, og at vi stadig er blandt de billigste forsyningsleverandører på Sjælland. Vi ved godt, at takststigninger ikke bringer glæde hos vores kunder, men alt taget i betragtning, er det her et rigtigt fornuftigt foreløbigt resultat,” udtaler administrerende direktør Søren Støvring i pressemeddelelsen.

Varmeprisen, som godkendes af forsyningens bestyrelse og Energitilsynet, er altså steget fra 2018 til 2019. Det skyldes ifølge Hillrød Forsyning, at prisen på flis og gas stiger, og at et et såkaldt grundbeløb til Hillerød Forsynings gasfyrede kraftvarmeanlæg er bortfaldet. Grundbeløbet er et tilskud til decentrale kraftvarmeværker, som værkerne modtager for at stå til rådighed med driftsklar kapacitet i elmarkedet. Det blev indført i 2004, men bortfaldt med udgangen af 2018.

Varmeprisen stiger med cirka 1.700 kroner, oplyser forsyningen. Varmeprisen for en standardkunde stiger dermed fra ca. 10.200 kroner i 2018 til ca. 11.900 kroner i 2019.

"Hillerød har, på trods af den kommende takststigning, en af de billigste varmepriser på Sjælland, og varmeprisen for et standardparcelhus i 2019 vil stadig være 7,3 % lavere end prisen var i 2014," skriver forsyningen i pressemeddelelsen.

Billigere vandafledning

Når det gælder vandafledning, falder taksten til gengæld med 3,2 procent i år i forhold til taksten i 2018. For en gennemsnitsfamilie på 2,15 personer med et årligt vandforbrug på 83,5 kubikmeter, betyder taksterne i 2019 en årlig spildevandsafgift på 3.747 kroner.

Hillerød Kommune har dog endnu ikke godkendt vandtaksterne, og derfor kan det blive nødvendigt at foretage en regulering senere.

"Det er dog forventningen, at kommunen godkender vandtaksterne, og kunderne bliver derfor faktureret med de forventede vandtakster for 2019," oplyser Hillerød Forsyning.

Vandtaksten falder

Forventningen til vandtaksterne for 2019 er, at de falder med 11,6 procent fra 2018 til 2019. For en gennemsnitsfamilie på 2,15 personer med et årligt vandforbrug på 83,5 kubikmeter vil taksterne i 2019 betyde, at den årlige omkostning til vand bliver på 2.200 kroner. Bliver taksterne for vand godkendt, vil det være den laveste pris siden 2012, skriver forsyningen.

Uafklaret affald

Som Hillerød Posten tidligere har skrevet, beslutter byrådet i februar, hvilke affaldsordninger kommunen fremadrettet ønsker - altså om borgerne for eksempel fortsat skal have mulighed for at få afhentet deres haveaffald på hjemadressen. Først derefter bliver affaldstaksterne for 2019 godkendt.

Hillerød Forsynings kunder vil derfor i marts 2019 blive faktureret efter 2018-taksterne. Senere vil der komme en regulering i henhold til nye og godkendte takster.

Mdt

Publiceret 15 January 2019 06:00