Borgmester Kirsten Jensen (til højre) klippede den røde snor til de nye lokaler på SOPU. Foto: Mdt

Borgmester Kirsten Jensen (til højre) klippede den røde snor til de nye lokaler på SOPU. Foto: Mdt

Uddannelse: Nye rum med fuglekvidder og krydderurter skal tiltrække studerende

Kommende social- og sundhedsassistenter får indblik i den nye velfærdsteknologi og får sanserne skærpet i tre nye undervisningslokaler

Af
Mette Dolmer Thygesen

læring Fuglekvidder, boblende vand i gennemsigtige rør, en skov som tapet på den ene væg - og en video med skyer, der flyver forbi, på den anden væg. De studerende på SOPU i Hillerød får fremover mulighed for at gå ind i et sansestimulerende rum, hvor de kan få en fornemmelse af at lytte, se og høre på egen krop på deres uddannelse inden for omsorg, sundhed og pædagogik.

Det helt nye såkaldte 'snoezelrum' blev sammen med to andre, nye undervisningslokaler, også kaldet 'praksislaboratorier', forleden indviet i uddannelsens lokaler på Munkeengen i Hillerød.

"Eleverne får mulighed for at styrke deres sanser, og der bliver tid og rum til fordybelse. De kan arbejde med sansepåvirkninger på egen krop og styrke evnen til at lytte, se og føle," sagde borgmester Kirsten Jensen i sin tale ved indvielsen 4. januar.

Klippede rød snor

Borgmesteren svingede også saksen og klippede den røde snor til de tre nye uddannelsesrum, inden SOPU's lærere kunne gå rundt og kigge - og opleve den nye teknologi. I sanserummet kunne de tage skoene af og mærke både græs og sten under fødderne - eller dufte til krydderurter og kaffeplanter. Eller de kunne lægge sig i den sansestimulerende hvilestol og mærke de tunge 'arme' med beroligende kugler omkring sig. Det er en stol, som blandt andet demente borgere eller unge med ADHD kan finde tryghed i. Også studerende, som selv har udfordringer eller diagnoser, kan finde ro i studiehverdagen ved at lægge sig i stolen.

I den sansestimulerende hvilestol kan man hvile sig og mærke de tunge 'arme' med beroligende kugler omkring sig. Foto: Mdt

I den sansestimulerende hvilestol kan man hvile sig og mærke de tunge 'arme' med beroligende kugler omkring sig. Foto: Mdt

Udover sanserummet er ét rum indrettet som et dagtilbud med børnebøger, borg, bamser og legetøj, og herinde kan eleverne med Virtual Reality-briller blandt andet gå en tur rundt på et kunstmuseum, når de skal lære om kunst. De kan også bruge den nye 'green screen' til at videooptage deres oplæg - som en vejrvært på tv. Det kan for eksempel hjælpe studerende, som lider af eksamensangst.

Det tredje nye rum er indrettet som en plejekrævende borgers hjem med både gulvtæppe, sofa og spisebord, og her kan de studerende blandt andet afprøve en stol, som kan løfte en borger, der er faldet, eller en robotarm, som kan hjælpe borgeren med at spise.

Tage læringen med i hverdagen

"Det er noget læring, I kan tage med herfra og bruge i hverdagen, så vi kan hjælpe borgerne bedre og gøre dem mere tilfredse i hverdagen. Eleverne her på skolen skal kunne fantastisk meget. Og bagefter byder arbejdsmarkedet dem velkommen med åbne arme. Vi har brug for dem," sagde Kirsten Jensen, som glædede sig over, at de nye undervisningslokaler blev fejret:

"Så er I med til at vise, at der er udvikling her, og med til at skabe en attraktiv uddannelse, som vi håber, flere og flere vil søge ind på".

Et af de nye rum er indrettet som en ældre borgers hjem, og her kan studerende se nærmere på den nye teknologi, som kan hjælpe borgerne - og dem selv som sosu-assistenter - i hverdagen. Foto: Mdt

Et af de nye rum er indrettet som en ældre borgers hjem, og her kan studerende se nærmere på den nye teknologi, som kan hjælpe borgerne - og dem selv som sosu-assistenter - i hverdagen. Foto: Mdt

Det er Videnscenter for Velfærdsteknologi, som står bag de tre nye rum på SOPU. Det er Undervisningsministeriet, som i januar 2018 søsatte ni videnscentre som et treårigt projekt. Målet med videnscentrene er at tiltrække flere ressourcestærke unge til SOPU's uddannelser, hvor der uddannes sosu-assistenter, sosu-hjælpere og pædagogiske assistenter. De tre rum er skabt for klæde de studerende på den den hverdag, der venter dem forude i et digitaliseret samfund og på arbejdsplads med omskiftelige opgaver.

Publiceret 13 January 2019 11:20