Illustration af rækkehusbebyggelsen på Skolegade 5. Illustrationen er udarbejdet af ARC Nordic Arkitekter. Foto fra startredegørelsen, Hillerød Kommune

Illustration af rækkehusbebyggelsen på Skolegade 5. Illustrationen er udarbejdet af ARC Nordic Arkitekter. Foto fra startredegørelsen, Hillerød Kommune

Forslag: Nye rækkehuse bag Hillerøds gamle rådhus

Pitzner Ejendomme ønsker at bygge fire rækkehuse på tom parkeringsgrund i Skolegade

Af
Mette Dolmer Thygesen

Fire rækkehuse skal skyde op i to etager på en tom grund på Skolegade 5 i Hillerød, lige over for Grønnegadecentret.

Det er i hvert fald ønsket fra bygherren Pitzner Ejendomme, hvis ansøgning nu er havnet på Økonomiudvalgets bord. Ønsket om at sætte en lokalplan i gang for byggeriet var forleden, 5. december, til behandling hos politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

"Indtil videre er det bare et projektforslag, så vi kører med en forhøring, inden vi eventuelt laver en lokalplan. Så man skal passe på med at mene for meget om projektet endnu. Forslaget rummer en volumen og endnu ikke så meget andet," siger formand Dan Riise (Venstre).

Et enigt udvalg godkendte at sende startredegørelsen videre til behandling i Økonomiudvalget onsdag 12. december.

Det er her på en grund på Skolegade 5, at en bygherre ønsker at bygge boliger. Foto fra startredegørelsen, Hillerød Kommune

Det er her på en grund på Skolegade 5, at en bygherre ønsker at bygge boliger. Foto fra startredegørelsen, Hillerød Kommune

Grunden er på nuværende tidspunkt udlagt til parkering, og der er i dag betalingsparkering på grunden. Lige ved siden af, mod sydvest, ligger en grund, hvor besøgende til Grønnegadecentret parkerer. Nord for området ligger det gamle rådhus ved Frederiksværksgade, som er omdannet til boliger. Grunden har været brugt til parkering for det gamle rådhus på Frederiksværksgade, men da rådhuset blev solgt, blev parkeringspladsen også solgt.

Moderne bebyggelse

Bygherren ønsker altså at etablere fire rækkehuse på hver cirka 105 kvadratmeter. Ifølge startredegørelsen bliver bygningerne 8,5 meter høje og får vejadgang fra Skolegade, som er en sidegade til Grønnegade. Der skal etableres seks parkeringspladser på grunden. Hver bolig anlægges med privat forhave og terrasse.

"Det er projektets intention, at den nye bebyggelse skal fremstå som en moderne bebyggelse, med et udtryk der er i samspil med omgivelserne og med indbydende udendørs opholdsarealer, der er i samspil med de omkringliggende grønne områder," står der i startredegørelsen, som udvalget altså godkendte at sende videre.

Forvaltningen anbefaler ifølge referatet fra mødet, at der kan arbejdes videre med gavlen ud mod Skolegade, så der sikres "et mere åbent arkitektonisk udtryk", for eksempel i form af flere vinduespartier. Der skal også arbejdes videre med en vurdering af stiforbindelserne inden for området.

Når lokalplanforslaget ligger klar, skal det i offentlig høring i fire uger, og der bliver afholdt et dialogmøde, før lokalplanen udarbejdes.

Publiceret 11 December 2018 15:00