Arkivfoto: Presse

Arkivfoto: Presse

Bedre styr på medicinen til ældre

Nordsjællands Hospital har fået millioner til nyt tilbud til ældre, der bruger mange lægemidler

Nordsjællands Hospital har fået bevilget 5 millioner kroner fra Trygfonden til et nyt tilbud, der skal sikre korrekt medicinering af ældre, multisyge patienter. Ældre multisyge får ofte mange lægemidler, hvilket blandt andet kan øge risiko for bivirkninger, skader og fejlmedicinering. Udover den åbenlyse gavn for patienten ved gennemgang og oprydning i lægemidlerne er der også en økonomisk og samfundsmæssig gevinst ved mindre medicinforbrug, skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

Tilbuddet tager udgangspunkt i patientens livssituation og samlede lægemiddelbehandling og kommer konkret til at bestå af en polyfarmaciklinik (Polyfarmaci betyder samtidig brug af flere lægemidler, red.) på Nordsjællands Hospital med ambulatorie- og hjemmebesøg samt Danmarks første senge til medicinsk detox.

"I polyfarmaciklinikken skal patienten blot komme en enkelt gang, da erfaringen viser, at det er muligt at nedbringe antallet af lægemidler ved et enkelt besøg. Vi får derfor brug for et rigtig godt samarbejde med de praktiserende læger, som herefter får en vigtig rolle i det opfølgende arbejde, men også får lettere ved at navigere i patientens medicin," udtaler overlæge Troels Bygum Knudsen.

Inddragelse af patient og pårørende

I Polyfarmaciklinikken vil der være fokus på at inddrage patient og pårørende i beslutningerne. Eksempelvis skal patient og læge sammen træffe valg om, hvilke behandlinger der skal fortsætte, og hvilke der skal saneres ud fra patientens egne værdier og livssituation samt lægens faglige vurdering af fordele og ulemper.

"Pårørende til kronisk syge patienter er ofte patientens vigtigste ambassadør i mødet med sundhedsvæsenet. De pårørende kender patientens behov, tilstand og ønsker og er derfor en vigtig ressource i både tilrettelæggelsen og varetagelsen af lægemiddelbehandlinger. Medinddragelse vil også være betydningsfuldt for den enkelte patients motivation og ejerskab, hvilket kan have betydning for den efterfølgende effekt," udtaler kvalitets- og udviklingschef Dorthe Vilstrup Tomsen.

Fra 1. januar 2019 har de praktiserende læger mulighed for at henvise patienter, der tager 15 eller flere lægemidler, til Polyfarmaciklinikken. Klinikken åbner officielt den 1. marts 2019.

Publiceret 15 November 2018 17:00