Vær med til at passe på porcelænshatten. Medlemmer søges til nyt nationalparkråd. Foto: Marianne Lund Ujvári

Vær med til at passe på porcelænshatten. Medlemmer søges til nyt nationalparkråd. Foto: Marianne Lund Ujvári

Indstil kandidater til nationalparkråd

Der skal vælges 18 rådgivere til nationalparken

Nationalpark Der skal nedsættes et nationalparkråd for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som skal rådgive og komme med forslag til nationalparkbestyrelsen.

Der er informationsmøde om nationalparkrådet mandag den 19. november klokken 19-21 på Frederiksborg Gymnasium og HF, Carlsbergvej 15 i Hillerød.

De 18 nye rådsmedlemmer skal findes blandt interesse- og erhvervsorganisationer, lokale myndigheder, erhvervsliv og foreninger med interesse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland for at sikre den lokale opbakning til nationalparken.

”Vi vil i bestyrelsen gerne have et så bredt sammensat nationalparkråd som muligt. Vi opfordrer derfor alle interesserede foreninger og organisationer til at indstille kandidater til rådet,” siger Carl Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

På mødet vil Nationalpark Kongernes Nordsjælland fortælle om nationalparken med særlig fokus på nationalparkrådet og dets rolle.

Strækker sig over fem kommuner

Nationalparken strækker sig over de fem kommuner Gribskov, Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og Helsingør.

Med 26.254 hektar (ca. 260 kvadratkilometer) er Kongernes Nordsjælland Danmarks næststørste nationalpark efter Vadehavet.

Udviklingen af nationalparken vil strække sig mange år frem. Visionen er blandt andet at udvikle parkens natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier ved at fremme levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, skabe stærk markedsføring på regionale produkter, forbedre friluftsmuligheder og turisme samt formidle om 10.000 års historie, jordbrug, skovbrug og jagt.

Mange naturtyper er repræsenteret i nationalparken. Ud over kerneområderne omkring Arresø, Esrum Sø og Gribskov findes der alt fra større klitarealer ved Tisvilde Hegn, vidtstrakte strandenge og kalkoverdrev ved Roskilde Fjord over de tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper på Melby Overdrev og Rusland-området til småskalalandskabet vest for Esrum Sø med mange små skovbiotoper og søer.

Frem til den 16. december

Bestyrelsen har besluttet, at rådet skal dække emnerne: natur, geologi/landskab, kulturhistorie, friluftsliv, erhverv/turisme samt formidling/undervisning/forskning. Det er bestyrelsen, der beslutter rådets sammensætning.

Rådet får også to pladser i nationalparkens bestyrelse. Det er muligt at indstille kandidater til nationalparkrådet frem til søndag den 16. december 2018.

cj/jbt

Publiceret 14 November 2018 05:00