Alle stærke kræfter må stå sammen og byde ind med de ressourcer, de nu engang har til rådighed i form af penge, tid og kræfter, lyder det fra Mikkel Niess.

Alle stærke kræfter må stå sammen og byde ind med de ressourcer, de nu engang har til rådighed i form af penge, tid og kræfter, lyder det fra Mikkel Niess.

Køb lokalt-dagen: Lokalt samarbejde er vejen frem

Den såkaldte BID-model for offentligt-privat samarbejde gør op med silotænkning og får butikker, kommuner, ejendomsejere og resten af lokalområdet til at samarbejde med resultater til gavn for alle parter

Af
Peter Klar

Køb lokalt Alle danske byer og bydele uanset størrelse og butikssammensætning har muligheden for et skabe udvikling til gavn for den lokale detailhandel, dens kunder og byen eller kommunen som helhed.

Dén mulighed har et navn: BID, som står for Business Improvement Districts og i disse år er et meget anvendt udviklingsværktøj i udlandet.

Nu bliver det også anvendt i Danmark.

”BID-modellen er den samme alle steder, og den virker alle steder, for detailhandlens udfordringer er de samme overalt uanset byernes størrelse: Internettet presser omsætningen, og der er behov for at nytænke den enkelte forretning og det samlede handelsmiljø. Forskellen mellem store og små byer kan dog være, at det er nemmere at rekruttere frivillige i små byer, hvor patriotismen blandt lokale borgere og foreninger er større,” siger Mikkel Niess.

Han er indehaver af konsulentvirksomheden BIDdanmark, som tilbyder kommuner over hele landet at få detailhandel, ejendomsejere, borgere og foreninger til at arbejde stærkere sammen for at løfte handelslivet i bestemte områder.

Ud med silotænkning

BID-modellen er simpel: Ud med silotænkning, hvor kommune, forretninger, ejendomsejere og handelsforeninger kun har fokus på deres egne udfordringer.

Og ind med et offentligt-privat samarbejde, hvor alle parter byder ind med de ressourcer, de nu engang har til rådighed i form af penge, tid og kræfter.

”Når man sidder 20-30 mennesker rundt om et bord, kan en opgave, der før syntes uoverskuelig for få, pludselig være nem for mange. Det kan skabe et helt unikt sammenhold i en by og giver et kæmpe momentum i arbejdet,” siger Mikkel Niess.

Blandt andet er det med BID-modellen som samarbejdsform, at latinerkvarteret i Vejle på få år er blevet forvandlet fra et næsten dødt butiksområde til en attraktivt handels-bydel, alle kunder tager til.

Et andet plus ved BID-modellen er, at der kan være flere ”BIDs” i samme by, så der både arbejdes sammen geografisk og i brancher på tværs af områder.

Effekter af BID

De konkrete målsætninger med at etablere BID-modeller for samarbejdet kan variere fra sted til sted, men effekterne er ofte de samme, siger Mikkel Niess:

”BID-modellen resulterer typisk i flere aktiviteter for kunderne, en oprydning i gaden, prioritering af facader, nytænkning af forretninger og renovering af bygninger, fordi ejendomsejerne også ser potentialet. I de områder, hvor vi har arbejdet med BID-modellen, ser vi færre butikker, der lukker, fremgang i omsætningen, mange flere aktiviteter end før, mere kundetrafik, mere markedsføring og hurtigere udvikling af byrummene. Måske fordi kommunen på grund af samarbejdet har ændret eller sat fart på nogle planer for byen,” siger Mikkel Niess.

Sæt pris på din by – Køb lokalt

Lørdag 27. oktober 2018 holdes ’Køb lokalt’-dagen i Hillerød, Holstebro, Assens og Hærvejsklyngen, og næste år er det ambitionen, at hele Danmark skal holde ’Køb lokalt’-dag. Bag kampagnen står blandt andre De Lokale Ugeaviser, De Samvirkende Købmænd og Landdistrikternes Fællesråd. Formålet med kampagnen er at styrke bevidstheden om, at et mangfoldigt og bæredygtigt Danmark forudsætter lokale fysiske butikker og lokalt betalende kunder. Hillerød Posten bakker aktivt op om kampagnen og bringer i disse uger en lang række artikler om det lokale handelsliv. Derudover deltager Hillerød Posten i distributionen af materiale til butikkerne som bannere, klistermærker, plakater med mere.

Publiceret 23 October 2018 06:00